Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ України
Verified email at univd.kharkov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Теорія держави і права : підручник : пер. з рос.
ОФ Скакун
Харків : Консум, 2001
33082001
Теория государства и права : учебник
ОФ Скакун
Харьков : Консум, 2000
15052000
Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. : у 2 т.
ОМ Бандурка, ЄМ Блажівський, ЄП Бурдоль, ВЯ Тацій, ВП Пшонка, ...
Харків : Право 1, 768, 2012
572*2012
Адміністративний процес : підруч. для ВНЗ. - 2-ге вид.
ОМ Бандурка, ММ Тищенко
Київ : Літера ЛТД, 2002
537*2002
Управління в органах внутрішніх справ України : підруч. [для вищ. закл. освіти МВС України]
ОМ Бандурка
Харків : Ун-т внутр. справ, 1998
481*1998
Психология управления
АМ Бандурка, СП Бочарова, ЕВ Землянская
Харьков ; Симферополь : Фортуна-пресс, 1998
4781998
Теория государства и права (энциклопедический курс)
ОФ Скакун
Харьков : Эспада, 2005
427*2005
Психология цвета: теория и практика
БА Базыма
СПб. : Речь, 2007
4102007
Криміналістика
МВ Салтевський
Київ : Кондор, 2005
3922005
Терроризм и преступления с признаками терроризирования
ВП Емельянов
РГБ, 2004
3682004
Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : монографія
АТ Комзюк, ОМ Бандурка
Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002
3222002
Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти : монографія
ІВ Арістова, ОМ Бандурка
Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000
3182000
Цвет и психика : монография
БА Базыма
Харьков : ХГАК, 2001
314*2001
Математические модели и оптимизационные методы геометрического проектирования
ЮГ Стоян, СВ Яковлев
Киев : Наукова думка, 1986
3111986
Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник
ВС Журавський, ВО Серьогін, ОН Ярмиш
Київ : Ін Юре, 2003
297*2003
Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення
ОМ Бандурка
Харків : Основа, 1999
2971999
Адміністративний процес України : навч. посіб.
АТ Комзюк, ВМ Бевзенко, РС Мельник
Київ : Прецедент, 2007
2922007
Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення
ОМ Бандурка
Харків : Основа, 1996
2841996
Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений)
ЛМ Балабанова
Днепропетровск : Сталкер, 1998
2761998
Фінансова діяльність підприємства : підручник
ОМ Бандурка, МЯ Коробов, ПІ Орлов, КЯ Петрова
Київ : Либідь, 1998
273*1998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20