Підписатись
Ярема О. М._Yarema O.M.
Ярема О. М._Yarema O.M.
к. б. н., асистент кафедри медичної біології, Тернопільський
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфологические изменения кровеносных сосудов тонкой кишки под воздействием хлорида алюминия
О Ярема
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 319 (1), 40-45, 2013
32013
Зміна функціонального стану та морфоструктури тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом
ЛТ Котляренко, ОМ Ярема
Медична хімія, 44-47, 2011
22011
Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології
ЛН Рибіцька, ЛБ Муц, ТВ Бігуняк, ЛТ Котляренко, ХЮ Недошитко, ...
Медична освіта, 2011
12011
Зависимость содержания фосфатов в воде от подвижных и валовых форм фосфора в почве на аграрной территории Тернопольской области (Украина)
ЕИ Скиба, ЛЯ Федонюк, ОМ Ярема, К Лесняк-Мочук
Минск: ИВЦ Минфина, 2021
2021
Проблема якості водних екосистем Тернопільщини та можливі шляхи її вирішення шляхом виховання екологічного мислення молоді
ЛЯ Федонюк, ОІ Скиба, ОМ Ярема
Полтавський державний медичний університет, 2021
2021
Навчальні музеї Тернопільського національного медичного університету імені ІЯ Горбачевського МОЗ України та їх роль у процесі навчання і виховання майбутніх спеціалістів …
ЛЯ Федонюк, СО Ястремська, ОМ Ярема, ІЄ Герасимюк, ЯЯ Боднар
Вісник медичних і біологічних досліджень, 69-76, 2021
2021
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ВНЕСОК У ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПЛАНЕТИ
ЛЯ Федонюк, ОЮ Скиба, ЯС Стравський, ОМ Ярема
Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти (в онлайн ре, 267, 2020
2020
Вплив генетичних факторів на довголіття людини
ОМ Ярема, ЛЯ Федонюк, ЛТ Котляренко
КРОК, 2019
2019
Тривалість життя людини та вплив на її якість екологічних факторів
ЛЯ Федонюк, ОМ Ярема
КРОК, 2019
2019
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛЮМИНИЙ ХЛОРИДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
ЛЯ Федонюк, ЛТ Котляренко, ЯО Мирославовна
Вестник СурГУ. Медицина, 91-96, 2018
2018
Вплив погодних умов на зміну чисельності комах, занесених до Червоної книги України. Тваринний світ у природному заповіднику" Медобори"
ЛЯ Федонюк, ЛБ Фурка, ОМ Ярема, ЯІ Капелюх, ІІ Бугальська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом
ЛТ Котляренко, ЛЯ Федонюк, ОМ Ярема
Вісник проблем біології і медицини, 162-166, 2016
2016
Ç̲ÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ ÒÎÍÊÎ ÊÈØÊÈ ÏÐÈ ÅÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÌÓ ÓÐÀÆÅÍͲ ÎÐÃÀͲÇÌÓ ÀËÞÌ²Í²Þ ÕËÎÐÈÄÎÌ
ОМ Ярема
2013
Влияние алюминиевой интоксикации на морфологическую структуру тканей и гемомикроциркуляторное русло тонкой кишки
ОМ Ярема
Лабораторная диагностика. Восточная Европа, 54-62, 2013
2013
Зміна структурно-функціонального стану тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом
ОМ Ярема
Медична хімія, 106-110, 2013
2013
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ АЛЮМІНІЮ НА ОРГАНІЗМ
ОМ Ярема
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2010
2010
Організація та забезпечення охорони громадського порядку на об’єктах залізничного транспорту
О Ярема
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 195-198, 2010
2010
КОНСТИТУЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ
Д Татусько, О Ярема
BBC 94 Z 40, 36, 0
МорфоФУНКЦІОНАЛЬНий стан ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА І ПАРЕНХІМИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ В НОРМІ ТА В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ
БВ Шутка
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19