Підписатись
Ярема О. М._Yarema O.M.
Ярема О. М._Yarema O.M.
к. б. н., доцент кафедри екології та охорони здоров'я, Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Morphogenesis of maxillary sinuses in infants, during early and first childhood
SVA Kuzniak N.B., Fedoniuk L.Ya., Pryshlyak A.M., Skyba O.I., Yarema O.M ...
Wiadomości Lekarskie 73 (2), 254-258, 2020
52020
Морфологические изменения кровеносных сосудов тонкой кишки под воздействием хлорида алюминия
О Ярема
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii 319 (1), 40-45, 2013
32013
Музейна педагогіка та її роль у навчальному процесі медичних закладів вищої освіти
ЛЯ Федонюк, ОМ Ярема, СО Ястремська
Медсестринство, 22-28, 2022
22022
Зміна функціонального стану та морфоструктури тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом
ЛТ Котляренко, ОМ Ярема
Медична хімія, 44-47, 2011
22011
Вплив герматранолу в ліпосомальній емульсії на процеси перекисного окиснення ліпідів в організмі корів та пребіг у них післяродового періоду
ЯС Стравський, СМ Стравська
Ветеринарна біотехнологія, 522-528, 2018
12018
Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології
ЛН Рибіцька, ЛБ Муц, ТВ Бігуняк, ЛТ Котляренко, ХЮ Недошитко, ...
Медична освіта, 2011
12011
ЕКОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ВОДОЙМ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОІ Скиба, ЯО Білик, ОМ Ярема, ЛЯ Федонюк
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 34-42, 2023
2023
Харчування в умовах глобальних змін
ВМР Котляренко Л. Т., Ярема О. М.
Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст, 217-220, 2022
2022
Стан здоров’я населення України та фактори, що його визначають
ЧВВ Ярема О.М., Федонюк Л.Я., Котляренко Л.Т., Гливка Н.Б.
Еколого-біологічна освіта в концепції “єдине здоров’я”, 25-26, 2022
2022
Цукровий діабет-епідемія ХХІ століття
ЯОМ Гливка Н.Б., Федонюк Л.Я.
Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Еколого …, 2022
2022
Навчальні музеї Тернопільського національного медичного університету імені ІЯ Горбачевського МОЗ України та їх роль у процесі навчання і виховання майбутніх спеціалістів …
ЛЯ Федонюк, СО Ястремська, ОМ Ярема, ІЄ Герасимюк, ЯЯ Боднар
Вісник медичних і біологічних досліджень, 22-29, 2022
2022
ТЕРАТОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
ОМ Ярема, ЕС Нестеренко, ЛЯ Федонюк
2021
The educational museums of I. Horbachevsky Ternopil national medical university and their role in the educational process of future nursing specialists
RTО Fedoniuk L. Ya., Yastremska S. O., Yarema O. M.
Медична освіта, 134-141, 2021
2021
Антропогенные изменения окружающей среды под влиянием накопления твердых бытовых отходов Тернопольской области (Украина)
ОМ Ярема, ЛЯ Федонюк, ЕИ Скиба, А Мочук
Минск: ИВЦ Минфина, 2021
2021
Оценка состояния качества водоемов в условиях эвтрофикации (на примере реки Серет, Украина)
ЛЯ Федонюк, ЕИ Скиба, ОМ Ярема, Е Мочук
Минск: ИВЦ Минфина, 2021
2021
Зависимость содержания фосфатов в воде от подвижных и валовых форм фосфора в почве на аграрной территории Тернопольской области (Украина)
ЕИ Скиба, ЛЯ Федонюк, ОМ Ярема, К Лесняк-Мочук
Минск: ИВЦ Минфина, 2021
2021
Проблема якості водних екосистем Тернопільщини та можливі шляхи її вирішення шляхом виховання екологічного мислення молоді
ЛЯ Федонюк, ОІ Скиба, ОМ Ярема
Полтавський державний медичний університет, 2021
2021
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ВНЕСОК У ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПЛАНЕТИ
ЛЯ Федонюк, ОЮ Скиба, ЯС Стравський, ОМ Ярема
Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти (в онлайн ре, 267, 2020
2020
Вплив генетичних факторів на довголіття людини
ОМ Ярема, ЛЯ Федонюк, ЛТ Котляренко
КРОК, 2019
2019
Тривалість життя людини та вплив на її якість екологічних факторів
ЛЯ Федонюк, ОМ Ярема
КРОК, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20