Ярема О. М._Yarema O.M.
Ярема О. М._Yarema O.M.
к. б. н., асистент кафедри медичної біології, Тернопільський
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфологические изменения кровеносных сосудов тонкой кишки под воздействием хлорида алюминия
ОМ Ярема
Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Fiziologia şi Samocreatologia, 319, 2013
22013
Зміна функціонального стану та морфоструктури тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом/ЛТ Котляренко, ОМ Ярема//Медична хімія.-2011.-Т. 13, № 2 …
Л Котляренко
22011
Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою при вивченні медичної біології
ЛН Рибіцька, ЛБ Муц, ТВ Бігуняк, ЛТ Котляренко, ХЮ Недошитко, ...
Медична освіта, 2011
12011
Вплив генетичних факторів на довголіття людини
ОМ Ярема, ЛЯ Федонюк, ЛТ Котляренко
КРОК, 2019
2019
Тривалість життя людини та вплив на її якість екологічних факторів
ЛЯ Федонюк, ОМ Ярема
КРОК, 2019
2019
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛЮМИНИЙ ХЛОРИДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
ЛЯ Федонюк, ЛТ Котляренко, ОМ Ярема
Вестник СурГУ. Медицина, 91-96, 2018
2018
Вплив погодних умов на зміну чисельності комах, занесених до Червоної книги України. Тваринний світ у природному заповіднику" Медобори"
ЛЯ Федонюк, ЛБ Фурка, ОМ Ярема, ЯІ Капелюх, ІІ Бугальська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Морфологічні особливості ремоделювання тонкої кишки при експериментальному ураженні алюміній хлоридом
ЛТ Котляренко, ЛЯ Федонюк, ОМ Ярема
Вісник проблем біології і медицини, 162-166, 2016
2016
Влияние алюминиевой интоксикации на морфологическую структуру тканей и гемомикроциркуляторное русло тонкой кишки
ОМ Ярема
Лабораторная диагностика. Восточная Европа, 54-62, 2013
2013
Зміна структурно-функціонального стану тонкої кишки при експериментальному ураженні організму алюмінію хлоридом
ОМ Ярема
Медична та клінічна хімія, 106-110, 2013
2013
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ АЛЮМІНІЮ НА ОРГАНІЗМ
ОМ Ярема
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2010
2010
Організація та забезпечення охорони громадського порядку на об’єктах залізничного транспорту
О Ярема
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 195-198, 2010
2010
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК ВНЕСОК У ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ ПЛАНЕТИ
ЛЯ Федонюк, ОЮ Скиба, ЯС Стравський, ОМ Ярема
Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти (в онлайн ре, 267, 0
МорфоФУНКЦІОНАЛЬНий стан ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА І ПАРЕНХІМИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ В НОРМІ ТА В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОЇ ГЛИБОКОЇ ГІПОТЕРМІЇ
БВ Шутка
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14