Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
Підтверджена електронна адреса в dsns.gov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Основи конфліктології та теорії переговорів: навч. посібник
МВ Цюрупа
К.: Кондор 182, 2004
732004
Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
ОП Євсюков
ОП Євсюков, ОВ Тімченко–Х.: вид-во Університету цивільного захисту, 2007
392007
Психологічне прогнозування надійності діяльності працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України:[монографія]
ОП Євсюков, ОВ Тімченко
Харків: УЦЗУ, 2007
282007
Кризовий менеджмент та принципи управління ризиками в процесі ліквідації надзвичайних ситуацій
СО Гур’єв, АВ Терент’єва, ПБ Волянський
Гур'єв СО, Те рент'єва АВ, Волянський ПБ—К.: Парламентське ви давництво, 2008
142008
Дросселируемые жидкостные ракетные двигатели
ВВ Михайлов, ВГ Базаров
ВВ Михайлов, ВГ Базаров–М.: Машиностроение, 1985
111985
Основи сучасної політології: підруч. для студ. вузів
МВ Цюрупа
К.: Кондор, 190-217, 2009
92009
Управління надзвичайними ситуаціями: монографія
АВ Терент’єва
К.: ТОВ “Доктор Медіа, 2009
82009
Міжнародне гуманітарне право
МВ Цюрупа, ВІ Дяченко
Цюрупа МВ, Дяченко ВІК.: Кондор, 2008
82008
Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів
ВІ Дяченко, МВ Цюрупа, ПВ Шумський
К.: Сфера, 1999
81999
Основи загальної та воєнної політології
МВ Цюрупа, ВС Ясинська
К.: Кондор, 2013
72013
Психологiчне прогнозування професiйної надiйностi фахiвцiв аварiйно-рятувальних пiдроздiлiв МНС України
ОП Евсюков
72007
ББК 88.4 Е 41
ОП Євсюков, АС Куфлієвський, ДВ Лєбєдєв, СМ Миронець, ...
72007
Миротворчі операції як міжнародно-гуманітарний феномен та специфічний тип воєнної практики
МВ Цюрупа
Навчальний посібник/Цюрупа МВ–К.: НАОУ.–2003.–120 с, 2003
72003
Інформаційні державно-управлінські ресурси України: визначення і розуміння
О Соснін, О Твердохліб
Віче, 25-29, 2011
62011
Державне управління медичним захистом за умов надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
АВ Терент'єва
НАДУ при Президентові України, 2010
62010
Мобільні формування Державної служби медицини катастроф: Монографія
СО Гур’єв, ПБ Волянський, СМ Миронець, АВ Терент’єва, ГГ Рощін, ...
СО Гур’єв, ПБ Волянський, СМ Миронець, АВ Терент’єва, ГГ Рощін, ФМ Новіков …, 2009
62009
Поняття «м’якої сили» держави та особливості її застосування в сучасній світовій політиці
М Цюрупа
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2007
62007
Военные теоретики Европы о войне, мире и национальной безопасности
МВ Цюрупа
К.: НАОУ, 2005
62005
Анализ вычислительных сетей с помощью многоуровневой онтологии оценки рисков с применением методологии CORAS
НБ Копытчук, ПМ Тишин, МВ Цюрупа, НБ Копитчук, ПМ Тішін, ...
Электротехнические и компьютерные системы, 120-126, 2013
52013
Применение нечеткой дескрипционной логики при разработке формализованного языка анализа рисков
НБ Копытчук, ПМ Тишин, КВ Ботнарь, МВ Цюрупа
Електротехнічні та комп’ютерні системи, 168-176, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20