Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
Кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
Підтверджена електронна адреса в dsns.gov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Основи конфліктології та теорії переговорів: навч. посібник
МВ Цюрупа
К.: Кондор 182, 2004
872004
Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
ОП Євсюков
Харків (Yevsiukov, О.(2007). Psychological forecasting of professional …, 2007
432007
Психологічне прогнозування надійності діяльності працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України:[монографія]
ОП Євсюков, ОВ Тімченко
Харків: УЦЗУ, 2007
332007
Кризовий менеджмент та принципи управління ризиками в процесі ліквідації надзвичайних ситуацій
СО Гур’єв, АВ Терент’єва, ПБ Волянський
Гур'єв СО, Те рент'єва АВ, Волянський ПБ—К.: Парламентське ви давництво, 2008
152008
Миротворчі операції як міжнародно-гуманітарний феномен та специфічний тип воєнної практики
МВ Цюрупа
Навчальний посібник/Цюрупа МВ–К.: НАОУ.–2003.–120 с, 2003
102003
Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів
ВІ Дяченко, МВ Цюрупа, ПВ Шумський
К.: Сфера 127, 1999
101999
Державне управління медичним захистом за умов надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
АВ Терент'єва
НАДУ при Президентові України, 2010
92010
Управління надзвичайними ситуаціями: монографія
АВ Терент’єва
К.: ТОВ “Доктор Медіа, 2009
92009
Екстремальна психологія: Підручник/За заг. ред. проф. ОВ Тімченка
ОП Євсюков, АС Куфлієвський, ДВ Лєбєдєв, СМ Миронець, ...
К.: ТОВ “Август Трейд, 2007
92007
Основи загальної та воєнної політології
МВ Цюрупа, ВС Ясинська
К.: Кондор, 2013
82013
Формування та розвиток інформаційних державно-управлінських ресурсів України
ОС Твердохліб
з держ. упр.: спец. 25.00. 01" Теорія та історія держ. упр.''/Твердохліб ОС, 2012
72012
Міжнародне гуманітарне право
МВ Цюрупа, ВІ Дяченко
Цюрупа МВ, Дяченко ВІК.: Кондор, 2008
72008
Психологiчне прогнозування професiйної надiйностi фахiвцiв аварiйно-рятувальних пiдроздiлiв МНС України
ОП Евсюков
72007
Поняття «м’якої сили» держави та особливості її застосування в сучасній світовій політиці
М Цюрупа
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2007
72007
Военные теоретики Европы о войне, мире и национальной безопасности
МВ Цюрупа
К.: НАОУ, 2005
72005
Науково-теоретичні засади визначення сутності та змісту безпеки держави
ОП Євсюков
62017
Медицина надзвичайних ситуацій: Підручник
БД Халмурадов, ПБ Волянський
К.: Центр учбової літератури, 2016
62016
Інформаційні державно-управлінські ресурси України: визначення і розуміння
О Соснін, О Твердохліб
Віче, 25-29, 2011
62011
Ясинська BC Основи сучасної політології
МВ Цюрупа
підручник для студентів ВУЗів/МВ Цюрупа, ВС Ясинська.–К.: Кондор, 2009
62009
Задачі кризового менеджменту та управління надзвичайними ситуаціями в державному управлінні
СО Гур’єв, ЯФ Радиш, АВ Терент’єва
Університетські наукові записки, 30, 2009
62009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20