Подписаться
Юнна Сергіївна Тисячна (Тысячная Ю.С., Tysyachna Y.S.)
Юнна Сергіївна Тисячна (Тысячная Ю.С., Tysyachna Y.S.)
Харківський національний економічний університет імені Семена
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні підходи до оцінки якості кредитного портфеля банку
ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 278-283, 2014
202014
Аналіз банківської діяльності
ТЮС Чмутова Ірина Миколаївна
Вид. ХНЕУ, 2012
18*2012
Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи
КМ Азізова, ЮС Тисячна
162016
Сучасний стан та розвиток банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів
ЮС Тисячна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 28-51, 2012
132012
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни" Інформаційні системи і технології в управлінні" для студентів напряму підготовки 6.030502 …
РМ Яценко, КС Коваленко, РН Яценко, ЕС Коваленко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
12*2016
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, ОВ Бойко, ІО Губарєва, ВО Дзеніс, ВВ Жуков, ...
112010
Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України
ОМ Рац, ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 388-394, 2014
102014
Теоретико-методическое обеспечение управления процессами воспроизводства в банке
ИН Чмутова, ЮС Тысячная
Бизнес Информ, 287-292, 2013
102013
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
Т Юнна Сергіївна, А Катерина Михайлівна, Р Ольга Миколаєвна
Актуальні проблеми економіки, 427-437, 2015
7*2015
Управління активами і пасивами банку із застосуванням матричного підходу
ЮС Тисячна
Глобальні та національні проблеми економіки, 548-552, 2016
52016
Організаційне забезпечення підсистеми фінансового менеджменту промислового підприємства в контексті управління його відтворювальними процесами
ЮС Тисячна
Економічний простір, 256-262, 2012
32012
Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економіч-ної безпеки банків
ТЮС Азізова Катерина Михайлівна
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 58-64, 2012
22012
Організаційні аспекти проведення рейтингового оцінювання викладача
ЮС Тисячна
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016
12016
Організаційне забезпечення підсистеми менеджменту персоналу промислового підприємства з урахуванням рівня його ефективності
ЮС Тисячна
Економічний простір, 269-281, 2013
12013
Оцінка функціонування системи управління відтворювальними процесами в банку
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 214-218, 2013
12013
Управління відтворювальними процесами підприємства
ЮС Тисячна, ЮС Тысячная
ХНЕУ, 2012
12012
Обґрунтування складових системи управління відтворювальними процесами підприємства
ТЮС Чмутова Ірина Миколаївна
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 91-99, 2007
1*2007
Analysis technology of a bank’s competitive position in the deposit market
Y Tysiachna
Development Management, 41-56, 2020
2020
Технологія аналізу конкурентної позиції банку на депозитному ринку
ЮС Тисячна
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020
2020
Оцінка ефективності бізнесу: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073" Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня
АВ Котлик, ОВ Гаврильченко, ЖО Андрійченко, КВ Кривобок, ...
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20