Юнна Сергіївна Тисячна (Тысячная Ю.С., Tysyachna Y.S.)
Юнна Сергіївна Тисячна (Тысячная Ю.С., Tysyachna Y.S.)
Харківський національний економічний університет імені Семена
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні підходи до оцінки якості кредитного портфеля банку
ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 278-283, 2014
122014
Сучасний стан та розвиток банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів
ЮС Тисячна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 28-51, 2012
122012
Сучасний стан та розвиток банківської системи України в контексті забезпечення безперервності відтворювальних процесів
ЮС Тисячна
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 28-51, 2012
122012
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України
ОМ Колодізєв, ОВ Бойко, ІО Губарєва, ВО Дзеніс, ВВ Жуков, ...
102010
Аналіз банківської діяльності
ТЮС Чмутова Ірина Миколаївна
Вид. ХНЕУ, 2012
9*2012
Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України
ОМ Рац, ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 388-394, 2014
72014
Дослідження конкурентних переваг банків на депозитному ринку України
ОМ Рац, ЮС Тисячна
Проблеми економіки, 388-394, 2014
72014
Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку
Т Юнна Сергіївна, А Катерина Михайлівна, Р Ольга Миколаєвна
Актуальні проблеми економіки, 427-437, 2015
6*2015
Управління активами і пасивами банку: сутність та методичні підходи
КМ Азізова, ЮС Тисячна, ЕМ Азизова, ЮС Тысячная
52016
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни" Інноваційні технології в туризмі" для студентів спеціальності" Туризмознавство (за видами)" всіх …
РМ Чен, РН Чен
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
32015
Теоретико-методичне забезпечення управління процесами відтворення у банку
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Бізнес Інформ, 287-292, 2013
32013
Теоретико-методичне забезпечення управління процесами відтворення у банку
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Бізнес Інформ, 287-292, 2013
32013
Управління активами і пасивами банку із застосуванням матричного підходу
ЮС Тисячна
Глобальні та національні проблеми економіки, 548-552, 0
3
Теоретико-методическое обеспечение управления процессами воспроизводства в банке
ИН Чмутова, ЮС Тысячная
Бизнес Информ, 2013
22013
Організаційні аспекти проведення рейтингового оцінювання викладача
ЮС Тисячна, ЮС Тысячная
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016
12016
Оцінка функціонування системи управління відтворювальними процесами в банку
ІМ Чмутова, ЮС Тисячна
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 214-218, 2013
12013
Управління відтворювальними процесами підприємства
ЮС Тисячна, ЮС Тысячная
ХНЕУ, 2012
12012
Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економіч-ної безпеки банків
ТЮС Азізова Катерина Михайлівна
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 58-64, 2012
12012
Обґрунтування методів управління ризиком кредитування в системі забезпечення економічної безпеки банків
КМ Азізова, ЮС Тысячная
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (13), 58-63, 2012
12012
Організаційне забезпечення підсистеми фінансового менеджменту промислового підприємства в контексті управління його відтворювальними процесами
ЮС Тисячна
Економічний простір, 256-262, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20