Follow
Валентина Терентіївна Лозовецька
Валентина Терентіївна Лозовецька
доктор педагогічних наук, професор, "Заслужений вчитель України", професор кафедри теорії і методики
Verified email at npu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах
ВТ Лозовецька
Міленіум, 2015
1062015
Теоретико-методологічні основи професійного навчання молодшого спеціаліста сільськогосподарського профілю
ВТ Лозовецька
Автореф. докт. дис, 2002
622002
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
582009
Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці: монографія
ВТ Лозовецька
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012
442012
Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості
В Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2011
392011
Професійна компетентність
ВТ Лозовецька
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 722-723, 2008
262008
Методологічні підходи до формування кар’єри майбутніх фахівців
ВТ Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2014
232014
Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму: навч.-метод. посібник
ВТ Лозовецька, ЛБ Лук’янова, ЛВ Козак
К.: Інститут професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України …, 2010
212010
Теорія і практика професійного навчання молодшого спеціаліста: Монографія
ВТ Лозовецька
Вінниця: Логос, 62-71, 2001
202001
Інтеграція професійних знань у процесі навчання студентів
ВТ Лозовецька
Педагогіка і психологія професійної освіти., с.115 - 120, 2000
192000
Інтеграція професійних знань у процесі навчання студентів
ВТ Лозовецька
Педагогіка і психологія професійної освіти., с.115 - 120, 2000
192000
Проблеми професійної компетентності викладача в сучасних соціально-економічних умовах
ВТ Лозовецька
Дидактика професійної школи: зб. наук. праць.–Хмельницький: ХНУ, 52-56, 2005
182005
Модель
ВТ Лозовецька
Енциклопедія освіти/Академія пед. наук України, 516, 2008
172008
Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму в умовах ринкового середовища
ВТ Лозовецька
навчально-методичний посібник "Формування професійної компетентності фахівця …, 2010
162010
Професійне становлення особистості в сучасних умовах праці
ВТ Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2013
132013
Теоретичні і практичні засади застосування компетентнісно-діяльнісного підходу у підготовці фахівця туризму
ВТ Лозовецька
Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи, с. 28 - 35, 2007
132007
Методологічні підходи до визначення форм підтримки особистості у професійному самовизначенні
В Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2012
102012
Фактори та проблеми, що впливають на кар’єрний розвиток сучасної особистості
В Лозовецька
Молодь і ринок, 2019
92019
Специфіка професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
НР Разумовська
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
92013
Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва
АБ Зуєва
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20