Подписаться
Валентина Терентіївна Лозовецька
Валентина Терентіївна Лозовецька
доктор педагогічних наук, професор, "Заслужений вчитель України", професор кафедри теорії і методики
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методологічні основи професійного навчання молодшого спеціаліста сільськогосподарського профілю
ВТ Лозовецька
Автореф. докт. дис, 2002
542002
Професійна кар’єра особистості в сучасних умовах
ВТ Лозовецька
Міленіум, 2015
502015
Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці: монографія
ВТ Лозовецька
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012
262012
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
252009
Професійна компетентність
ВТ Лозовецька
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 722-723, 2008
242008
Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості
В Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2011
232011
Формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму
ВТ Лозовецька, ЛБ Лук’янова, ЛВ Козак
К.: Інститут професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України …, 2010
202010
Методологічні підходи до формування кар’єри майбутніх фахівців
ВТ Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2014
192014
Теорія і практика професійного навчання молодшого спеціаліста: Монографія
ВТ Лозовецька
Вінниця: Логос, 62-71, 2001
182001
Інтеграція професійних знань у процесі навчання студентів
ВТ Лозовецька
Педагогіка і психологія професійної освіти., с.115 - 120, 2000
182000
Інтеграція професійних знань у процесі навчання студентів
ВТ Лозовецька
Педагогіка і психологія професійної освіти., с.115 - 120, 2000
182000
Модель
ВТ Лозовецька
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 516, 2008
162008
Проблеми професійної компетентності викладача в сучасних соціально-економічних умовах
ВТ Лозовецька
Дидактика професійної школи: зб. наук. праць.–Хмельницький: ХНУ, 52-56, 2005
162005
Теоретико-методологічні засади формування професійної компетентності фахівця сфери послуг і туризму в умовах ринкового середовища
ВТ Лозовецька
навчально-методичний посібник "Формування професійної компетентності фахівця …, 2010
122010
Професійнe становлення особистості в сучасних умовах праці
ВТ Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти 1 (5), 20-24, 2013
112013
Теоретичні і практичні засади застосування компетентнісно-діяльнісного підходу у підготовці фахівця туризму
ВТ Лозовецька
Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи, с. 28 - 35, 2007
112007
Методологічні підходи до визначення форм підтримки особистості у професійному самовизначенні
В Лозовецька
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2012
92012
Teoretyczne i praktyczne zasady kształtowania postaw konkurencyjnej zdolności jednostki
W Łozowiecka
Edukacja I praca .Konteksty –wyzwania –antynomie, s.247 - 256, 2008
92008
Психолого-педагогічні засади професійної підготовки фахівця в сучасних умовах ринку праці
В Лозовецька
тези доп. звітн. наук.-практ. конф.(22–23 квітня 2009 р.)/за заг. ред. В. О …, 2009
82009
Специфіка професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів
НР Разумовська
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
72013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20