Віталій Лапінський
Віталій Лапінський
Assosiate Professor of Computer Science, PhD
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів
МІ Жалдак, ВВ Лапінський, МІ Шут
К.: Дініт, 55-67, 2004
3372004
Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення
ВЮ Биков, ВВ Лапінський
Комп’ютер у школі та сім’ї 3, 3-6, 2012
2082012
Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів
АМ Гуржій, ВВ Лапінський
Інформаційні технології в освіті 1 (15), 30-37, 2013
992013
Навчальне середовище нового покоління та його складові
ВВ Лапінський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2008
882008
Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання
ВМ Мадзігон, ВВ Лапінський, ЮО Дорошенко
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць.–К.: Пед. думка, 70-78, 2003
572003
Конструювання тестів
ЛО Кухар, ВП Сергієнко
512010
Дидактичні вимоги до комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання
ВВ Лапінський
Нові технології навчання: Спецвипуск, 104-107, 2004
402004
Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України
ВЮ Биков, ВВ Лапінський, МП Шишкіна, ОМ Спірін, ВД Руденко, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2010
342010
Проблемні аспекти розробки і використання електронного підручника
ВВ Лапінський
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання.-Вип 4, 148-154, 2001
332001
Комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище та вимоги до його реалізації
В Лапінський, М Шут
Наукові записки.–Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 79-85, 2008
322008
Педагогические требования к цифровым образовательным ресурсам
ВВ Лапинский
Современные достижения в науке и образовании: сб. трудов ІІІ Междунар. науч …, 2009
262009
та ін. Мультимедійні засоби навчання
П Ротаєнко, Л Семко, Н Самойленко
Інформатика, 2003
262003
ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЛА Карташова, ВВ Лапінський
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013
212013
Принцип наочності і створення електронних засобів навчального призначення
ВВ Лапінський
Народна освіта.–2009.–Випуск 3 (9), 2009-3, 2009
202009
Електронні освітні ресурси–дидактичні вимоги і класифікація
ВВ Лапінський
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології 1 (2 (50)), 214-218, 2013
192013
Застосування до навчання фізики складових сучасного навчального середовища
МІ Шут
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2008
192008
Міжнародні тенденції розвитку інформатизації освіти та підвищення її якості
ВВ Лапінський, АС Міна, КІ Скрипка
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010
182010
Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти
КР Колос
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2013
172013
Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти
АМ Гуржій, ВВ Лапінський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 5-9, 2015
152015
Проблема вибору першої мови програмування—сьогоднішнє бачення
ВВ Лапінський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 14-17, 2014
152014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20