Віталій Лапінський
Віталій Лапінський
Assosiate Professor of Computer Science, PhD
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посібник для вчителів
МІ Жалдак, ВВ Лапінський, МІ Шут
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2004
3682004
Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення
ВЮ Биков, ВВ Лапінський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-6, 2012
2252012
Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів
АМ Гуржій, ВВ Лапінський
Інформаційні технології в освіті, 30-37, 2013
1082013
Навчальне середовище нового покоління та його складові
ВВ Лапінський
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2008
1042008
Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання
ВМ Мадзігон, ВВ Лапінський, ЮО Дорошенко
Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць.–К.: Пед. думка, 70-78, 2003
732003
Конструювання тестів
ЛО Кухар, ВП Сергієнко
672010
Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України
ВЮ Биков, ВВ Лапінський, МП Шишкіна, ОМ Спірін, ВД Руденко, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2010
492010
Дидактичні вимоги до комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання
ВВ Лапінський
Нові технології навчання: Спецвипуск, 104-107, 2004
442004
Проблемні аспекти розробки і використання електронного підручника
ВВ Лапінський
Режим доступу 12 (11), 2001
362001
Комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище та вимоги до його реалізації
В Лапінський, М Шут
Наукові записки.–Кіровоград: РВВКДПУ ім. В. Винниченка, 79-85, 2008
332008
Мультимедійні засоби навчання
П Ротаєнко, Л Семко
Інформатика.–2003.–жовт, 10-12, 2003
282003
Педагогические требования к цифровым образовательным ресурсам
ВВ Лапинский
Современные достижения в науке и образовании: сб. трудов ІІІ Междунар. науч …, 2009
272009
Електронні освітні ресурси–дидактичні вимоги і класифікація
ВВ Лапінський
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології 1 (2 (50)), 214-218, 2013
262013
ІТ-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології: навчальний посібник
АМ Гуржій, ЛА Карташова, ВВ Лапінський
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013
222013
Проблема вибору першої мови програмування—сьогоднішнє бачення
ВВ Лапінський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 14-17, 2014
212014
Основні компоненти комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти
КР Колос
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2013
212013
Принцип наочності і створення електронних засобів навчального призначення
ВВ Лапінський
Народна освіта.–2009.–Випуск 3 (9), 2009-3, 2009
212009
Міжнародні тенденції розвитку інформатизації освіти та підвищення її якості
ВВ Лапінський, АС Міна, КІ Скрипка
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (19), 2010
202010
Застосування до навчання фізики складових сучасного навчального середовища
МІ Шут
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2008
192008
Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти
АМ Гуржій, ВВ Лапінський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 5-9, 2015
182015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20