Гращенко Ирина
Гращенко Ирина
Національний авіаційний університет, факультет транспорту, менеджменту і логістики
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
62009
Економічна сутність категорії" стратегічний потенціал підприємства"
ІС Гращенко, ГО Хіміч, ВА Хіміч
Агросвіт, 45-48, 2013
52013
Корпоративна культура як основа формування мотиваційного механізму у стратегічному управлінні підприємством
ІС Гращенко
ЕКОНОМІКА: реалії часу, 4-5, 2012
52012
Проблеми та перспективи інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір
ІС Гращенко, РВ Янковой
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2015
32015
Аналіз ринку освітніх послуг в Україні
ІС Гращенко, ТА Сидоренко
Технології та дизайн, 2014
32014
Стратегічний аналіз підприємств будівельної галузі
ЯВ Лісун, МВ Дячук
Інноваційна економіка, 2013
32013
Механізм управління стратегічними змінами як інструмент капіталізації підприємницької діяльності (світова практика)
ОО Гайдей, ЯВ Лісун
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
32012
Формування конкурентного потенціалу підприємств за умов зростання міжнародної конкуренції
ІС Гращенко, ИС Гращенко, НП Прищепа, НП Прищепа
22016
Трансфер технологій як інноваційно-інтеграційна складова взаємодії держави, бізнесу, науки та освіти
ЯВ Лісун
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
22015
Культура обслуговування сервісного підприємства
ВВ Хмурова, ІС Гращенко
Вісник Хмельницького національного університету, 72-75, 2011
22011
Особливості управління витратами на підприємствах сфери послуг
ІС Гращенко, ЯВ Лісун
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2011
22011
Удосконалення економіко-математичного моделювання результатів впровадження окремих елементів адаптивної антикризової політики компаній транспортної галузі України
ІС Гращенко, МТ Краснюк, ОД Кустаровський
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 205-211, 2018
12018
Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Менеджмент»
ВО Новак
Національний авіаційний університет, 2017
12017
Реінтерпретація постаті Тараса Шевченка в етнокультурному контексті (за романом Художник К. Тур-Коновалова, Д. Замрія, О. Лісовикової)
ВО Кравченко
Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 112-118, 2014
12014
Освітні програми як інструмент впливу на регулювання зайнятості безробітних
ВГ Никифоренко, ВО Кравченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Формування системи стратегічного управління на підприємствах сфери послуг
ЮА Мороз, ЯВ Лісун
Економічний розвиток: теорія, методологія, управління, 2013
12013
Органолептична оцінка яблук з післязбиральною обробкою інгібітором етилену
ОВ Мельник, ОО Дрозд
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2012
12012
Інженерний метод визначення міцності залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами
ТН Азизов, ОВ Мельник
Одеса, Зовнішрекламсервіс 2012, 2012
12012
Удосконалення агротехніки вирощування відсадків і саджанців яблуні для інтенсивного саду
ОВ Мельник, ВП Майборода, ВВ Леус, ЛІ Чередниченко, ГВ Потоцький, ...
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2012
12012
Моральні засади зняття інформації з каналів зв’язку
ОВ Мельник
Видавництво УжНУ" Говерла", 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20