Follow
Юрій Іванович Римаренко (1929-2006)
Юрій Іванович Римаренко (1929-2006)
Інститут держави і права ім.В. М. Корецького НАН України
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Національний розвій України
ЮІ Римаренко
Юрінком, 1995
1731995
Міжнародне міграційне право: підручник: університетський курс
ЮІ Римаренко
КНТ, 2007
90*2007
Етнодержавознавство: теоретико-методологічні засади: Підручник
ЮІ Римаренко, ЛЕ Шкляр, СЮ Римаренко
Інститут, 2001
782001
Конфликтология межэтнических отношений
Ю Римаренко, Э Степанов
Социально-гуманитарные знания, 135-147, 1999
471999
Приватне життя і поліція
ЮІ Римаренко
Концептуальні підходи. Теорія та практика. Київ: КНТ, 2006
43*2006
Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри
Ю Римаренко
Ю. Римаренко, 1998
40*1998
Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник
О Мироненко
Lybid, 1997
37*1997
Терміни, визначення, персоналії/Відп. ред
Е розвиток України
ЮІ Римаренко, ІФ Курас, 560, 1993
321993
Мала енциклопедія етнодержавознавства
ЮІ Римаренко
К.: Генеза, 1996
28*1996
Национальный вопрос и социалистическая практика: Опыт историко-теоретического анализа
ФЯ Горовский, ЮИ Рымаренко
Выща школа, 1991
27*1991
Основи міграцієзнавства: Навчально-методичний посібник
ЯЮ Кондратьєв, ЮІ Римаренко, ВІ Олефір
К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000
24*2000
Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література/За ред
ЮІ Римаренко, ІФ Курас, ЮС Шемшученко, ОВ Картунов, ЛЄ Шкляр
К.: Довіра, 1999
21*1999
Буржуазний націоналізм та його" теорія" нації
IUI Rymarenko
Наук. думка, 1974
181974
Правове регулювання: Міжнародна поліцейська енциклопедія
ЮІ Римаренко
К.: Концерн Видавничий Дім Ін Юре, 2003
16*2003
Міжнародно-правові стандарти поведінки працівників правоохоронних органів при підтриманні правопорядку
ІГ Кириченко, ЯЮ Кондратьєв, ЮЛ Римаренко
Документально-джерелознавчий довідник, 38-39, 2002
152002
Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина): підручник
ЮІ Римаренко, ЄМ Моісеєнко, ВІ Олефір
Київ: КНТ, 2008
13*2008
Марксистско-ленинская теория нации и социалистическая практика
ФЯ Горовский, ЮИ Римаренко
К.:Вища школа, 1985
121985
Этнонациональное развитие Украины: термины, определения, персоналии
ИМД ЮИ Рымаренко, ИФ Курас
К.: И т гос ва и права АН Украины, И т языкознания АН Украины, 1993
10*1993
По следам" снежного человека":(О причинах национализма в СССР)
ЮИ Римаренко
Молодая гвардия, 1989
91989
Антологія української юридичної думки: в 6 т
ЮС Шемшученко, ЮІ Римаренко
К.: Видавничий Дім Юридична книга 5, 2002
82002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20