Копанєва Вікторія Олександрівна, Копанева Виктория Александровна, Kopanieva Victoria
Копанєва Вікторія Олександрівна, Копанева Виктория Александровна, Kopanieva Victoria
Unknown affiliation
No verified email
TitleCited byYear
Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія
В Копанєва
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
422009
Методи оцінки результатів наукової діяльності
ВО Копанєва
Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових …, 2013
32*2013
Бібліотека в системі наукової електронної комунікації
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
292007
Бібліотека та мережева інформація
В Копанєва
Вісник книжкової палати, 31-36, 2007
132007
Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. - поч. XXI ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 27.00.03
ВО Копанєва
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, 2008
122008
Архівування науково-інформаційних ресурсів Інтернету: основні концептуальні положення
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 14-19, 2005
122005
"Відкритий контент" в інтернеті: становлення, проекти, правові засади
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-8, 2007
112007
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА: ВІД E-КАТАЛОГУ ДО E-НАУКИ
ВО Копанєва
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, С.4-10, 2016
82016
Library in the system of scientific electronic communication
V Kopanieva
Library Bulletin 5, 3-9, 2007
82007
Наукометрія у вищому навчальному закладі
ВО Копанєва, ВА Копанева
52017
Biblioteka yak tsentr zberezhennia informatsiinykh resursiv Internetu:[monohrafiia]
V Kopanieva
Kyiv [in Ukranian], 2009
52009
Інформаційні ресурси Інтранет/Екстранет-середовища Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
В Копанєва
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2007
52007
Публічні бібліотеки м. Києва: від пілотного проекту інформатизації ЦБС до єдиного інформаційного простору
ВО Копанєва
Бібл. вісн, 48-49, 2005
52005
Library as a center for the preservation of information resources of the Internet
V Kopanieva
Kiev: NBUV [in Ukrainian], 2009
42009
Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів
В Копанєва
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: пробл. науки …, 2005
42005
Концепція архівування «мережевої україніки»
В Копанєва
Вісник Книжкової палати, 29-34, 2008
32008
Бібліотека як центр збереження інформаційних pecypciв Інтернету:[монографія]/Копанєва В
В Копанєва
НАН України, Нац. б-ка України iм. ВI Вернадського, 2009
22009
Formuvannia fondu merezhevykh resursiv u naukovii bibliotetsi (90-ti roky XX st.–poch. XXI st.)[Formation of a network of network resources in a scientific library (90 th years …
VO Kopanieva
Candidate’s thesis, 2008
22008
Архівування «мережевої україніки»
ВО Копанєва
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2008
22008
Формирование Интранет-ресурсов в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского
В Копанева
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии, 84-86, 2007
22007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20