Копанєва Вікторія Олександрівна, Копанева Виктория Александровна, Kopanieva Victoria
Копанєва Вікторія Олександрівна, Копанева Виктория Александровна, Kopanieva Victoria
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія
В Копанєва
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
332009
Бібліотека в системі наукової електронної комунікації
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
242007
Бібліотека в системі наукової електронної комунікації
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-9, 2007
242007
Бібліотека та мережева інформація
В Копанєва
Вісник книжкової палати, 31-36, 2007
142007
"Відкритий контент" в інтернеті: становлення, проекти, правові засади
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 3-8, 2007
122007
Архівування науково-інформаційних ресурсів Інтернет: основні концептуальні положення
В Копанєва
Бібліотечний вісник, 14-19, 2005
122005
Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки ХХ ст. - поч. ХХІ ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / НАН України; Національна бібліотека України …
ВО Копанєва
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2008
102008
Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. - поч. XXI ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 27.00.03
ВО Копанєва
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, 2008
102008
Інформаційні ресурси Інтранет/Екстранет-середовища Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
В Копанєва
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2007
52007
Публічні бібліотеки м. Києва: від пілотного проекту інформатизації ЦБС до єдиного інформаційного простору
ВО Копанєва
Бібл. вісн, 48-49, 2005
52005
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА: ВІД E-КАТАЛОГУ ДО E-НАУКИ
ВО Копанєва
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, С.4-10, 2016
42016
Методи оцінки результатів наукової діяльності
ВО Копанєва
Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових …, 2013
42013
Library as a center of preservation of information resources of the Internet
V Kopanieva
Kiev: NBUV [in Ukrainian], 2009
42009
The library in the system of scientific electronic communication
V Kopanieva
Bibliotechnyi Visnyk 5, 3-9, 2007
42007
Інтернет-ресурси як джерело формування бібліотечних фондів
ВО Копанєва
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2005
42005
Наукометрія у вищому навчальному закладі
ВО Копанєва, ВА Копанева
32017
Бібліотека як центр збереження інформаційних pecypciв Інтернету:[монографія]
ВО Копанєва
НАН України, Нац. б-ка України iм. ВI Вернадського, 2009
22009
Архівування «мережевої україніки»
ВО Копанєва
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2008
22008
Концепція архівування «мережевої україніки»
В Копанєва
Вісник Книжкової палати, 29-34, 2008
22008
Формирование Интранет-ресурсов в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского
В Копанева
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии, 84-86, 2007
22007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20