Follow
Богданов Павло Валерійович / Bohdanov Pavlo/ Bogdanov P.V. / Богданов П.В. / Bohdanov PV / Pavel V
Богданов Павло Валерійович / Bohdanov Pavlo/ Bogdanov P.V. / Богданов П.В. / Bohdanov PV / Pavel V
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
Verified email at zsmu.zp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Динаміка відносної площі структур печінки щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигену та глюкокортикоїдів
МА Волошин, ПВ Богданов
Морфологія 10 (3), 86-88, 2016
52016
ДИНАМИКА КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА ПЕЧЕНИ КРЫС С 30 ПО 90 СУТКИ ЖИЗНИ В НОРМЕ И ПОСЛЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ВВЕДЕНИЯ АНТИГЕНА
ПВ Богданов
СБОРНИК IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ И …, 2017
22017
ДИНАМІКА ВМІСТУ ШЙК-ПОЗИТИВНИХ ВКЛЮЧЕНЬ В ГЕПАТОЦИТАХ ЩУРІВ В НОРМІ ТА ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ВВЕДЕННЯ ДЕКСАМЕТАЗОНУ
ПВ Богданов, ПС Андреєв
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ …, 2018
12018
ДИНАМІКА КЛІТИННОГО СКЛАДУ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ В РАННЬОМУ ПІСЛЯНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ВПЛИВУ АНТИГЕНУ
ОА Григор’єва, ПВ Богданов, ІЮ Мамай
підсумкова LXI науково-практична конференція "ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА …, 2018
12018
ДИНАМІКА КЛІТИННОГО СКЛАДУ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ВВЕДЕННЯ ДЕКСАМЕТАЗОНУ В РАННЬОМУ ПІСЛЯНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
ОА Григор’єва, ПВ Богданов
Вісник наукових досліджень, 120-124, 2018
12018
ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЦЕПТОРОВ К ЛЕКТИНУ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ (WGA+) В ПЕЧЕНИ КРЫС ПОСЛЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ВВЕДЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДА
ПВ Богданов
Актуальные проблемы медицины: сборник научных статей Республиканской научно …, 2018
12018
Розподіл рецепторів лектину Vicia Sativa (VSA) в печінці щурів після антенатальної дії антигену
ПВ Григор'єва, Олена Анатоліївна, Богданов
Перспективи розвитку медичної науки і освіти, 24, 2017
12017
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ВВЕДЕННЯ ГОРМОНІВ ТА АНТИГЕНУ НА ГЕМОПОЕТИЧНУ ФУНКЦІЮ ПЕЧІНКИ
ПВ Богданов
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З …, 2017
12017
Динаміка відносної площі структур печінки щурів до 3 місяця післянатального життя в нормі та після внутрішньоутробної дії глюкокортикоїдів
ПВ Богданов, МА Волошин, МБ Вовченко, ЛБ Захарцова
Запорізький державний медичний університет, 2016
12016
Порівняльна характеристика змін маси печінки у новонароджених після внутрішньоутробної дії антигенів та глюкокортикоїдів
ПВ Богданов, МА Волошин
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 15 (2 (56)), 47-49, 2016
12016
Особливості морфогенезу та реактивності печінки щурів після внутрішньоутробної дії антигенів
МС Щербаков, ПВ Богданов
Актуальні питання медичної науки та практики.Збірник наукових праць. 1 (2 …, 2015
12015
МОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ СУГЛОБОВОГО ХРЯЩА ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ПРИ МОДЕЛЬОВАНОМУ ОСТЕПОРОЗІ
А П’ятаченко, П Богданов, О Мєшкова, В Булдишкін
Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні питання …, 2024
2024
ОСОБЛИВОСТІ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПЕРЕЛОМУ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ЩУРІВ З ІНТРАМЕДУЛЯРНОЮ ФІКСАЦІЄЮ СТРИЖНЯМИ З МАГНІЄВОГО СПЛАВУ
ПВ Богданов
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2024
2024
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ЕПІФІЗА ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ЩУРІВ ЛІНІЇ ВІСТАР ПРИ МОДЕЛЬОВАНОМУ ОСТЕОПОРОЗІ
ПВ Богданов, ОВ Артюх, МО В.
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірник матеріалів VІІ …, 2024
2024
Клініко-анатомічне обгрунтування вибору методів лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок
В Булдишкін, П Богданов, О Мєшкова
Scientific Collection «InterConf», 340-347, 2024
2024
Сучасні особливості викладання клінічної анатомії студентам медичних вузів
ПВ Богданов
Scientific and pedagogical internship Priorities of medical education …, 2023
2023
ANATOMICAL AND CLINICAL JUSTIFICATION OF SURGICAL ACCESS TO THE SUBCLAVIAN ARTERY
V Buldyshkin, P Bohdanov, O Meshkova
Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), 38-41, 2023
2023
До 60-річчя Запорізької гілки Харківської анатомічної школи
МГ Лебединець, ОВ Артюх, МС Щербаков, МБ Вовченко, ...
2023
Morphological Features of Liver Reactivity After Intranatal Dexamethazone Influence
VMBGNV Hryhorieva OA, Bohdanov PV, Guminskiy YY, Pivtorak VI, Kovalchuk OI ...
Acta Scientific Gastrointestinal Disorders 5 (5), 50-57, 2022
2022
Порівняльна характеристика регенерації стегнової кістки щурів при інтрамедулярному остеосинтезі з використанням медичної сталі та вуглець-вуглецевого композитного матеріалу
VV Chornyi, PV Bohdanov
Pathologia 19 (3), 207-213, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20