Подписаться
Олександр Володимирович Отрошко/ Olexander Otroshko
Олександр Володимирович Отрошко/ Olexander Otroshko
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фіскальна політика як засіб стабілізації економіки
ОВ Отрошко
Фінанси України, 69-75, 2005
132005
Суспільні блага: уявні та дійсні відмінні риси
ОВ Отрошко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 70-74, 2011
82011
Погляд науково-педагогічних працівників на особливості формування в умовах пандемії COVID-19 здоров’язбережувальної компетенції у бакалаврів гуманітарно-педагогічних факультетів
ОВ Отрошко, ОВ Юденко, СЮ Путров
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
42021
Рекреаційний туризм як засіб фізичного виховання студентів-аграрників віднесених до спеціальної медичної групи
ОВ Отрошко, МІ Матвієнко, ВВ Животенко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
32019
Формування професійних компетентностей учителя фізичної культури у здобувачів з використанням здоров’язбережувальних технологій навчання
ГП Грибан, ОВ Отрошко, ОВ Солодовник, АЗ Крук, ГВ Засік, ...
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 46-51, 2022
12022
Застосування сучасних інформаційних технологій на заняттях із фізичного виховання у студентів в умовах пандемії коронавірусу Сovid-19
МП Костенко, РГ Дубовік, ОВ Отрошко
Видавничий дім «Гельветика», 2021
12021
До питання про економічні функції держави в сучасній ринковій економіці
ОВ Отрошко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 53-59, 2013
12013
Діагностична технологія оцінювання ступеню Сформованості здоров’язбережувальної компетенції У бакалаврів гуманітарно-педагогічних факультетів
ОВ Отрошко, ОВ Юденко
Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія: Науковий журнал. 14 …, 2023
2023
Сформованість здоров’язбережувальної компетенції бакалаврів гуманітарно-педагогічних спеціальностей через використання педагогічних технологій в освітньому просторі …
О Отрошко, О Юденко, НА Клішевич, ТЛ Лях
Modern conceptual models and trends in the development of pedagogical …, 2023
2023
The formation of the students ‘professional competencies of physical education teacher applying health-preserving learning technologies
ГП Грибан, ОВ Отрошко, ОВ Солодовник, АЗ Крук, ГВ Засік, ...
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2022
2022
Стан сформованності здоров’язбережувальної компетенції бакалаврів гуманітарно-педагогічних спеціальностей із використанням педагогічних технологій
ОВ Отрошко, ОВ Юденко, СЮ Путров, НА Клішевич
Primedia eLaunch, 2022
2022
Формування національної культури учнівської молоді засобами народних рухливих ігор та забав
ОА Архипов, ВП Краснов, ОВ Отрошко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2022
2022
The view of scientific and pedagogical workers on the peculiarities of the formation of health-preserving competence in the conditions of the COVID-19 pandemic among bachelors …
ОВ Отрошко, ОВ Юденко, СЮ Путров
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
Особливості підготовки легкоатлетів
ВМ Прохніч, РГ Дубовік, ОВ Отрошко
НУБіП України, 2021
2021
Раціональна рухова активність, як фактор зміцнення здоров’я та профілактики захворювань
РГ Дубовік, ОВ Отрошко, СГ Лисенко, ВП Краснов
НУБіП України, 2020
2020
Футзал в закладі вищої освіти
ОВ Отрошко, МП Костенко, ВП Краснов
НУБіП України, 2019
2019
ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ: АРГУМЕНТИ «ЗА» ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
ОВ Отрошко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2018
2018
РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ЕФЕКТІВ ЯК ЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ
ОВ Отрошко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2017
2017
Реалізація економічних функцій держави: проблемні аспекти
ОВ Отрошко
Теоретичні та прикладні питання економіки, 109-114, 2016
2016
КЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
ОВ Отрошко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20