Портянник Сергій Васильович; Портянник Сергей Васильевич; Portiannik Sergey Vasilyevich
Портянник Сергій Васильович; Портянник Сергей Васильевич; Portiannik Sergey Vasilyevich
Харківська державна зооветеринарна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив преміксу і препарату «Т» на отримання екологічно чистого молока
СВ Портянник
Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково-методичний …, 2002
262002
Особливості цитотоксичної дії і можливості виведення важких металів із організму корів і телят
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2004
212004
ПЕРСПЕКТИВИ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ З ВРАХУВАННЯМ УНИКНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ТА НЕОБХІДНОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2007
82007
Зниження вмісту кадмію і свинцю в молоці корів та підвищення продуктивності тварин і екологічної безпечності молока
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2005
82005
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО МОЛОКА В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ КОРМІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2002
72002
Миграция тяжелых металлов в молоко коров в условиях загрязнения окружающей среды поллютантами и ксенобиотиками
СВ Портянник
Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, 2010
62010
Виробництво екологічно чистого молока та підвищення резистентності організму корів в антропогенному агробіогеоценозі
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2004
62004
Зміна кількості соматичних клітин в молоці корів при забрудненні кормів важкими металами
СВ Портянник
Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН, Харків, 59-63, 2004
52004
Нетрадиційні відновлювані джерела енергії та перспективи виробництва біогазу в умовах тваринницьких комплексів
ОМ Маменко, СВ Портянник
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 231-249, 2016
42016
Вплив мікроелементного складу кормів та вмісту в раціоні важких металів на якість виробленого поблизу промислових центрів молока
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Вінницький державний аграрний університет, 2008
42008
Прогнозування екологічної безпеки молока на основі взаємозв’язку показників його якості при застосуванні преміксу і препарату
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Луганський національний аграрний університет, 2005
42005
Залежність концентрації кадмію від вмісту міді, цинку та свинцю в м’язовій тканині телят
СВ Портянник
Підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин: Зб. Наук. праць Харк …, 0
4
Технологічні особливості запобігання розвитку аліментарної остеодистрофії у високопродуктивних корів при забрудненні кормів важкими металами
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2008
32008
Влияние порогового значения экологических факторов на состояние агроэкосистем (на примере воздействия ксенобиотиков, продуктивности коров и качества молока)
АМ Маменко, ОМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2007
22007
Экология агробиогеоценозов: Метод. пособие
АМ Маменко, СВ Портянник, ЛВ Гончарова, ВВ Юрченко
Х, 2005
22005
Экология агробиогеоценозов: методич. пособие/ХДЗВА, кафедра прикладної екології
ПСВ Маменко AM, ЛВ Гончарова, ВВ Юрченко
X, 2005
22005
Дотримання екологічної безпеки навколишнього середовища за рахунок диференційованого нормування внесення органічних добрив з підвищеним вмістом важких металів
ОМ Маменко
ОМ Маменко, СВ Портянник, ГБ Іванов, 12-16, 0
2
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕМИКСА И ФИТОБИОПРЕПАРАТА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОЛОКА КОРОВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
АМ Маменко, ОМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия, 2012
12012
ВИРОБНИЦТВО ВИСОКОЯКІСНОГО ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО МОЛОКА В УМОВАХ ЛОКАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник, ...
Харківська державна зооветеринарна академія, 2008
12008
Порушення гомеостазу білків в організмі дійних корів при згодовуванні кормів з перевищеним вмістом важких металів
ОМ Маменко, СВ Портянник
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20