Калмикова Ю.С.; Калмыкова Ю.С.; Kalmykova Yuliya; Kalmykova Iu.S.; Yulia Kalmykova; J.S. Kalmykova
Калмикова Ю.С.; Калмыкова Ю.С.; Kalmykova Yuliya; Kalmykova Iu.S.; Yulia Kalmykova; J.S. Kalmykova
ХГАФК
Підтверджена електронна адреса в kharkov.ukrtel.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Teaching and learning informatization at the universities of physical culture
L FILENKO, V ASHANIN, O BASENKO, Y PETRENKO, G POLTORARSKA, ...
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 17 (4), 2454-2461, 2017
432017
Методи дослідження у фізичній реабілітації: дослідження фізичного розвитку: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту напряму …
ЮС Калмикова
Харків, 2014. – 104 с., 2014
362014
Оценка эффективности методик лечебной физкультуры при гипертонической болезни
СА Калмыков, ЮС Калмыкова, ЛГ Поруччикова
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 19-24, 2015
152015
Study of variability of antropometric and hemodynamic parameters in patients with alimentary obesity on the background of application of physical rehabilitation techniqu
SA Kalmykov, YS Kalmykova, OV Bezyazichnaya
News of science and education, 38-46, 2015
132015
Особливості реакцій серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на цукровий діабет 2-го типу під впливом засобів фізичної реабілітації
МП Кириченко, СА Калмиков, ЮС Калмикова
Експериментальна і клінічна медицина, 71-73, 2012
92012
Dynamics of cardiovascular parameters in combined aortic malformations under the influence of a physical therapy program during the rehabilitation process
S Kalmykov, Y Kalmykova
Slobozhanskyi herald of science and sport, 43-47, 2017
82017
Характеристика лекарственных растений, применяемых в фитотерапии сахарного диабета 2-го типа
С Калмыков, Ю Калмыкова
Слобожанський науково-спортивний вісник, 53-58, 2016
82016
Metody doslidzhennya u fizychniy reabilitatsiyi: doslidzhennya fizychnoho rozvytku [Methods of research in physical rehabilitation: research on physical development]
YS Kalmykova
KhSAPC, Kharkiv. (in Ukr.), 2014
82014
Physical exercise application for the correction of carbohydrate metabolism in diabetes mellitus
K Yuliya, K Sergey
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 18 (2), 641-647, 2018
72018
The characteristics of the medicinal plants used in the herbal medicine оf type 2 diabetes
S Kalmykov, J Kalmykova
Slobozhanskyi herald of science and sport, 26-30, 2016
72016
Особливості застосування методик лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі І стадії
ЮС Калмикова, ЛЮ Яковенко
Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали II Всеукраїнської …, 2015
72015
Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі
ЮС Калмикова
Львівський державний університет фізичної культури і спорту, 2010
72010
Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі
ЮС Калмикова
Львів. держ. ун-т фіз. культури., 2010
72010
Застосування засобів фізичної терапії у відновному лікуванні гіпертонічної хвороби [The use of physical therapy means for treating hypertension]
ЮС Калмикова, СА Калмиков, КН Садат
Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології, 16-26, 2017
62017
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ЮС Калмыкова, АМ Хассан Багери
Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури …, 2015
6*2015
Evaluation of the effectiveness of therapeutic physical education techniques in hypertensio
SA Kalmykov, YS Kalmykova, LG Poruchchykova
Problemy bezperervnoi medychnoi nauky ta osvity 1 (17), 19-24, 2015
62015
Особенности лечебного питания при сахарном диабете
ЮС Калмыкова
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2013
62013
Хассан БАМ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИЮС
ЮС Калмыкова
ББК 75, 50, 0
6
Analiz efektyvnosti zastosuvannia prohramy fizychnoi reabilitatsii pry khronichnomu hastryti typu V
SA Kalmykov, YS Kalmykova, KN Sadat
Fizychna reabilitatsiia ta rekreatsiino-ozdorovchi tekhnolohii [Nauk. zhurn …, 2017
52017
Application of means of physical therapy in restorative treatment of hypertension
YS Kalmykova, SA Kalmykov, KN Sadat
Fizychna reabilitatsiia ta rekreatsiino-ozdorovchi tekhnolohii, 16-26, 2017
52017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20