Підписатись
Мерінова (Степова) Світлана / Merinova (Stepova) Svitlana
Мерінова (Степова) Світлана / Merinova (Stepova) Svitlana
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми та перспективи автоматизації бухгалтерського обліку в умовах новітніх технологій
СВ Степова, РО Олійник
Наук. вісн. Нац. ун-ту ВТЕІ України, 1, 2010
62010
Dotsilnist zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii v restorannomu biznesi
SV Stepova, AL Kohut
The practicability of the use of information technologies in the restaurant …, 0
6*
Електронна комерція як складова частина електронного бізнесу
ІЮ Борецька, СВ Марєєв, СВ Степова
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/15_APSN_2010/Informatica/67272. doc …, 0
6
Економічні аспекти активізації інноваційної діяльності підприємств АПК
СВ Степова
Агросвіт, 11-17, 2010
52010
Інтернет-магазин як об’єкт фінансових інвестицій
СВ Степова, ДП Юшко
Інноваційна економіка, 186-191, 2012
4*2012
Інновації у діяльності суб’єктів господарювання як основа відтворення природних ресурсів
СВ Степова
Актуальні проблеми економіки, 95, 2009
42009
Інформаційна безпека як складова національної безпеки України/Марєєв СВ, Перевезій СС, Степова СВ
СВ Марєєв
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. rusnauka. com/16_ADEN_2010 …, 0
4
Електронний документообіг як засіб підвищення ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс]
СВ Степова
СВ Степова, КА Коцюбинська, ЮВ Василенко—Режим доступу: http://www …, 0
4
Сучасні інформаційні технології в організації облікового процесу [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www. rusnauka. com/28_NII_2012
СВ Степова, НС Матвійчик, ЮМ Черниш
Informatica/3_11-8036. doc. htm, 0
4
Ефективне управління як основа економічного розвитку
ЛП Половенко, СВ Степова
Актуальні проблеми економіки, 16-22, 2016
32016
Необхідність автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України
СВ Степова, ВС Марценюк
Режим доступу: http://nauka. kushnir. mk. ua, 2012
22012
Інноваційна діяльність підприємств АПК України: організаційно-методичне забезпечення її активізації
СВ Степова
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN …, 2011
2*2011
Роль криптовалюти у цифровій економіці
СВ Мерінова, ЛП Половенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2021
12021
Моделювання систем масового обслуговування засобами AnyLogic
ССВ Бондар Марина Валеріївна
Вісник Хмельницького національного університету 4 (1), 100-103, 2016
1*2016
Ризики економічної безпеки підприємства: критерії та методи їх оцінки
СВ Степова, ЛП Половенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 43-46, 2015
12015
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ГБ Тітаренко, СВ Степова
Інноваційна економіка, 27-30, 2012
12012
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКУВАННЯ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ВЕБ-СЕРВІСІВ
Л Половенко, С Мерінова
Наукові перспективи (Naukovì perspektivi), 2022
2022
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
ЛП Половенко, СВ Мерінова
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні …, 2021
2021
The development of electronic payment systems in Ukraine and their security
L Polovenko, S Merinova, K Kopniak
VUZF Review 6 (2), 146-152, 2021
2021
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В Матошин, С Мерінова
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20