Підписатись
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
Збірник тез міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій з юридичних та історичних наук
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Право і людина: лінії взаємозв’язків та тенденції розвитку
М Козюбра
132015
Роль та місце Уповноваженого Верховної Ради в механізмі забезпечення прав людини в Україні
І Мурована
Тенденції та інновації юридичної науки: мат. міжнарод. наук.-практ. інтерн …, 2014
52014
Щодо підвищення ефективності використання майна навчальних закладів
БВ Деревянко
Юридична лінія, 2012
32012
Правові наслідки розбіжності в лінії захисту між захисником і його клієнтом
ЮО Кухарук
Юридична наука, 150-157, 2012
32012
Метод психолого-криміналістичного портретування і особливості його складання та використання фахівцями Російської Федерації
АВ Старушкевич
Матеріали міжнар. наук.-прак. конф.«Правові відносини: сучасний стан та …, 2012
22012
Генезис дослідження професійних правничих громадських організацій та організаційних питань порядку їх створення та діяльності у радянській адміністративно-правовій доктрині
МЮ Віхляєв
Науковий потенціал сучасної юриспруденції: матеріали міжнародної …, 2009
22009
Сучасні тенденції у протидії незаконному заволодінню транспортними засобами
ДО Карабанов
Матеріали міжнар. наук.-прак. конф.«Розвиток правової свідомості сучасного …, 2009
22009
Personal Autonomy in Legal Doctrines of Ayn Rand and Karl Marx
Y Sheliazhenko
Problems of Lawmaking in the Modern Reformation Processes: Proceedings of …, 2017
12017
Особиста автономія у праві легального примусу
Ю Шеляженко
Інновації, тенденції та проблеми сучасного права: матеріали міжнародної …, 2017
12017
Особливості провадження у справах про банкрутство за законодавством Європейського Союзу
АВ Солодка
Юридична лінія, 2016
12016
До питання про недоліки та переваги банкострахування в Україні
АД Журбенко
Тернопіль: Юридична лінія, 2016
12016
Шляхи реформування наглядової функції Національного банку України: зарубіжний досвід
ДЮ Єрмоленко
Юридична лінія, 2016
12016
Культ особи Й. Сталіна як втілення лівої моделі тоталітарного державно-правового режиму: особливості генезису
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос
Юридична лінія, 2020
2020
Суспільно-правова та військова організація запорозького козацтва
ВВ Сухонос
Юридична лінія, 2019
2019
Окремі аспекти дослідження підтримуючих заходів, передбачених законом України про кримінальну відповідальність: поняття і правова природа
ВВ Шпіляревич
2018
Щодо предмету доказування у кримінальному провадженні про податковий злочин
АМ Падалка
Тернопіль, 2018
2018
Військова організація Київської Русі: суспільний та політико-правовий статус
ВВ Сухонос
2018
Іудейська муніципальне-правова система та місцеве самоврядування Ізраїлю: проблематика взаємовпливу
ВВ Сухонос
2018
Прокуратура як орган забезпечення законності: радянський історико-правовий досвід
ВВ Сухонос
Юридична лінія, 2018
2018
Особливості розірвання кредитного договору
N Protskiv
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20