Ірина Отенко / Iryna Otenko / Ирина Отенко
Ірина Отенко / Iryna Otenko / Ирина Отенко
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Verified email at hneu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегическое управление потенциалом предприятия: монография
ИП Отенко
Харьков: ХНЭУ 352, 2006
2232006
Методологические основы управления потенциалом предприятия
ИП Отенко
Х.: ХНЭУ 216, 2004
2152004
Механизм управления потенциалом предприятия: научное издание
ІП Отенко, ЛМ Малярець
ХНЕУ, 0
149*
Управління конкурентними перевагами підприємства
ІП Отенко, ЄО Полтавська
Х.: ХНЕУ, 2005
1102005
Економічна безпека підприємства: навчальний посібник
ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков
Х.: Вид. ХНЕУ.–2012–256с, 2012
104*2012
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства:[наукове видання]
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
88*2007
Менеджмент: підручник
АА Пилипенко, СМ Пилипенко, ІП Отенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
542005
Менеджмент
СМ Пилипенко, СМ Пилипенко, ИП Отенко
Харків: ХДЕУ, 2002
472002
Стратегічні пріоритети підприємства: монографія
ІП Отенко
Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
46*2008
Фінансовий аналіз: навчальний посібник
ІП Отенко, ГФ Азаренков, ГА Іващенко, ИП Отенко, АА Иващенко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
36*2015
Стратегічне управління: Навч. посібник
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Х.: ХНЕУ, 74-127, 2004
292004
Соціальна політика: навч. посіб.
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Х.: Вид. ХДЕУ, 2003
282003
Економічний аналіз: навч. посібник
ЄП Кожанова, ІП Отенко
ЄП Кожанова, ІП Отенко.–[2-е вид.]–Харків: ВД Инжек, 2005
272005
Стратегічне управління потенціалом підприємства
ІП Отенко
Х.: ХНЕУ, 2006
242006
Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ЄП Кожанова, ІП Отенко
X.: ВД «ІНЖЕК, 2003
182003
Економічний аналіз
ЄП Кожанова, ІП Отенко
Х.: ВД “ІНЖЕК, 2005
17*2005
Ekonomichna bezpeka pidpryuemstva [The economic security of the enterprise]
IP Otenko, GA Ivashchenko, DK Voronkov
H: HNEU 268, 2012
162012
Metodologicheskie osnovy upravleniya potentsialom predpriyatiya [Methodological basis management of the potential of enterprise]
IP Otenko
KHNEU, Kharkov, Ukraine, 2004
142004
Облік, аналіз і аудит: Навчальний посібник
ТМ Сєрікова, ВД Понікаров, ЄП Кожанова, ІП Оленко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2003
142003
Анализ особенностей международных стандартов кадровой безопасности предприятия
ИП Отенко, ЕС Преображенская
Бізнес Інформ, 371-376, 2014
132014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20