Подписаться
Ірина Отенко / Iryna Otenko / Ирина Отенко
Ірина Отенко / Iryna Otenko / Ирина Отенко
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологические основы управления потенциалом предприятия
ИП Отенко
Х.: ХНЭУ 216, 2004
2332004
Механизм управления потенциалом предприятия: научное издание
ІП Отенко, ЛМ Малярець
ХНЕУ, 0
166*
Стратегическое управление потенциалом предприятия: монография
ИП Отенко
Харьков: ХНЭУ 352, 2006
1652006
Управління конкурентними перевагами підприємства
ІП Отенко, ЄО Полтавська
Х.: ХНЕУ, 2005
1282005
Економічна безпека підприємства: навчальний посібник
ІП Отенко, ГА Іващенко, ДК Воронков
Х.: Вид. ХНЕУ.–2012–256с, 2012
122*2012
Стратегическое управление потенциалом предприятия
ИП Отенко
Харьков: Изд. ХНЕУ, 2006
962006
Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства: наукове видання
ІП Отенко, ЛМ Малярець, ГА Іващенко
Харків: Вид. ХНЕУ 208, 2007
95*2007
Стратегічні пріоритети підприємства: монографія
ІП Отенко
Харків: Вид. ХНЕУ, 2008
61*2008
Менеджмент
СМ Пилипенко, СМ Пилипенко, ИП Отенко
Харків: ХДЕУ, 2002
582002
Економічний аналіз
ЄП Кожанова, ІП Отенко
навч. посіб./ЄП Кожанова [и др.], 2005
572005
Менеджмент: підручник
АА Пилипенко, СМ Пилипенко, ІП Отенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
562005
Фінансовий аналіз: навчальний посібник
ІП Отенко, ГФ Азаренков, ГА Іващенко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
55*2015
Стратегічне управління: нав. посіб
СЮ Гончарова, ІП Отенко
Харків: Вид-во ХНЕУ, 2004
412004
Соціальна політика: навч. посіб.
СЮ Гончарова, ІП Отенко
СЮ Гончарова, ІП Олен, 2003
322003
Стратегічне управління потенціалом підприємства
ІП Отенко
Х.: ХНЕУ, 2006
292006
Економічний аналіз: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ЄП Кожанова, ІП Отенко
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2003
202003
Корпоративна культура: міжнародний та трансформаційний аспекти
ІП Отенко, МІ Чепелюк
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018
192018
Korporatyvna kultura: mizhnarodnyi ta transformatsiinyi aspekty [Corporate culture: international and transformational aspects]
IP Otenko, MI Chepeliuk
Kuznets, Kharkiv, Ukraine, 2018
182018
Анализ особенностей международных стандартов кадровой безопасности предприятия
ИП Отенко, ЕС Преображенская
Бизнес информ, 2014
152014
Strategicheskoe upravlenie potentsialom predpriyatiya [Strategic management of enterprise potential]
IP Otenko
Kharkiv: Kharkiv National University of Economics, 2006
152006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20