bojko/boiko/boyko/ТВ Бойко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Системний аналіз хіміко-технологічних комплексів: підручник
ЛМ Бугаєва, ТВ Бойко, ЮО Безносик
К.:«Інтерсервіс, 2017
262017
К вопросу определения рисков при оценке воздействий техногенных объектов на окружающую среду
ТВ Бойко
Восточно-европейский журнал передовых технологий 4 (6), 37-41, 2008
262008
Розробка методики оцінки небезпечних видів діяльності промислових підприємств
ГО Статюха, ТВ Бойко, ВІ Бендюг
Екологія і ресурси, 46-55, 2003
172003
Математичне моделювання міграції забруднюючих речовин у ґрунтах
ТВ Бойко, АО Абрамова, ЮА Запорожець
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 14-16, 2013
122013
Особливості використання метода" індекс-ризик" для оцінки техногенної безпеки об’єктів
ТВ Бойко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (5), 44-47, 2009
112009
Проблеми розробки і реалізації індикаторів сталого розвитку регіону
ГО Статюха, ТВ Бойко
Екологія і ресурси.–2006.–Вип 15, 83-97, 0
11
Особливості визначення техногенного ризику хіміко–технологічних об’єктів на стадії проектування
МВ Назаренко, ТВ Бойко, ВІ Бендюг
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 13-17, 2011
102011
Definition of environmental risk as integral criterion in assessing of man-caused load
T Boyko, A Abramova
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-7, 2014
92014
До питання кількісної оцінки екологічної безпеки при ОВНС
ГО Статюха, ВА Соколов, ІБ Абрамов, ТВ Бойко, АА Абрамова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (6), 44-46, 2010
92010
Оценка экологической опасности промышленных систем
ГА Статюха, ТВ Бойко, ВИ Бендюг
Математические методы в технике и технологиях ММТТ-22: Сб. трудов XХII …, 2009
92009
До питання оцінки безпечності промислових об’єктів в аспекті сталого розвитку
ГО Статюха, ТВ Бойко, ВІ Бендюг
Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 57-61, 2003
92003
Системний підхід до оцінювання ризиків при проектуванні промислових об’єктів
С Геннадій, Т Бойко, А Абрамова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (14 (56)), 2012
82012
К вопросу количественной оценки загрязнения атмосферного воздуха в системе ОВОС
ГА Статюха, ИБ Абрамов, ТВ Бойко, АА Ищишина
Восточно-европейский журнал передовых технологий 1 (3), 37-40, 2008
82008
Кількісні показники оцінки техногенної безпеки об′ єктів
ТВ Бойко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (2 (37)), 14-17, 2009
72009
Расчет прогнозного техногенного риска промышленных объектов при эксплуатации
ПА Вавулин, ТВ Бойко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 42-46, 2014
62014
To issue of ecological safety quantitative evaluation at EIA
ГО Статюха, ВА Соколов, ІБ Абрамов, ТВ Бойко, АА Абрамова
Eastern-European journal of enterprise technologies 6 (6 (48)), 44-46, 2010
62010
Техногенна безпека як невід’ємна частина сталого розвитку регіонів України
ТВ Бойко, ВІ Бендюг
НТУУ «КПІ», 2010
62010
Алгоритм количественного анализа загрязнения почвы при проведении ОВОС
ГА Статюха, ТВ Бойко, АА Ищишина
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 107-110, 2009
62009
Использование математических моделей процессов очистки для проектирования распределенных систем очистки сточных вод/[ГА Статюха, АА Квитка, ТБ Бойко, ИН Джигирей]
ГА Статюха
Химия и технология воды 28 (6), 517-530, 2006
62006
Алгоритм прийняття рішень при оцінюванні впливів на навколишнє середовище
ГО Статюха, ТВ Бойко, ВІ Бендюг, ІБ Абрамов
ВНТУ, 2006
62006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20