Підписатись
Volodymyr.Pavlovskyi / Володимир Олександрович Павловський
Volodymyr.Pavlovskyi / Володимир Олександрович Павловський
Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine / Інститут
Підтверджена електронна адреса в elan-ua.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зменшення кондуктивних завад на вході транзисторних перетворювачів з накопичувальним дроселем
ВК Гурін, ВО Павловський, ОМ Юрченко
Технічна електродинаміка, 2016
42016
Високочастотні транзисторні перетворювачі для високоефективних систем електроживлення технологічних установок
ОМ Юрченко, ММ Юрченко, ВЯ Гуцалюк, ВО Павловський, ...
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 137-144, 2014
32014
Метод зменшення несиметричних завад від перетворювача напруги з накопичувальним дроселем
ВК Гурін, ВО Павловський, ОМ Юрченко
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 117-119, 2015
22015
Особливості магнітного зв'язку між індуктивностями виводів вхідних і вихідних конденсаторів у протизавадних фільтрах
ВК Гурін, ВО Павловський, ОМ Юрченко
Технічна електродинаміка, 51-56, 2014
12014
Розробка високоефективних високочастотних транзисторних перетворювачів для систем електроживлення технологічних установок
ОМ Юрченко, ММ Юрченко, ВЯ Гуцалюк, ВО Павловський, ...
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 123-133, 2013
12013
Власні взаємні паразитні параметри елементів протизавадних фільтрів для джерел електроживлення ключового типу
ВК Гурін, ВО Павловський, ОМ Юрченко
Технічна електродинаміка, 2012
12012
Повышение эффективности высокочастотных транзисторных преобразователей для систем электропитания технологических установок
ОМ Юрченко, ММ Юрченко, ВЯ Гуцалюк, ВО Павловський, ...
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 129-139, 2012
12012
ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ПРИТЛУМЛЕННЯ НАПРУГИ КОНДУКТИВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД ВІД ТРАНЗИСТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НАПРУГИ
ВК Гурін, ВО Павловський, ОМ Юрченко
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, 032-032, 2020
2020
Новий підхід до розробки реактора для електромережних протизавадних фільтрів на великі струми
ВО Павловський, ОМ Юрченко, ЮО Твердохліб
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини …, 2019
2019
Вплив високочастотних втрат у реальному накопичувальному дроселі транзисторних перетворювачів при застосуванні безфільтрового методу зменшення кондуктивних завад
ВК Гурін, ВО Павловський, ОМ Юрченко, ЮО Твердохліб
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Компенсація паразитної ємності дроселя для електромережних протизавадних фільтрів
ВО Павловський, ОМ Юрченко
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Разработка высокоэффективных высокочастотных преобразователей для систем электропитания технологических установок
ОМ Юрченко, ММ Юрченко, ВЯ Гуцалюк, ВО Павловський, ...
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 123-134, 2013
2013
Особливості побудови високочастотних транзисторних перетворювачів для систем електроживлення технологічних установок
ОМ Юрченко, ММ Юрченко, ВЯ Гуцалюк, ВО Павловський, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2011
2011
Розробка високочастотних транзисторних перетворювачів для систем електроживлення технологічних установок
ОМ Юрченко, ММ Юрченко, ВЯ Гуцалюк, ВО Павловський, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
2010
Високочастотні транзисторні перетворювачі у системах електроживлення технологічних установок
ОМ Юрченко, ММ Юрченко, ВЯ Гуцалюк, ВО Павловський, ...
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2009
2009
Захист електронних iнформацiйних систем вiд електромагнiтного тероризму, iндустрiальних завад та несанкцiонованого зйому iнформацii по електромережi
В Павловський
НТУУ" КПІ", 2004
2004
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ З ВИСОКОЧАСТОТНИМИ ТРАНЗИСТОРНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ
ВК Гурін, ВО Павловський, ОМ Юрченко, ММ Юрченко
СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК до ХХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Силова …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17