Людмила Гелей
Людмила Гелей
Львівський національний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі підходи до операційного аудиту торговельних підприємств [Електронний ресурс]
ЛО Гелей
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
52015
Бухгалтерський облік в туризмі
ГМ Колісник, ЛО Гелей, ТП Данканич
Вид-во УжНУ «Говерла», 2016
42016
Управління бізнес-процесами підприємств роздрібної торгівлі
ЛО Гелей
монографія/ЛО Гелей, КІ Редченко//–Львів: СПОЛОМ, 2015
32015
Управління бізнес-процесами у роздрібній торгівлі з використанням сучасних інформаційних технологій
ЛО Гелей
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
12011
Anti-crisis management as a basis for improving financial activities of the enterprise
L Heley
Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та …, 0
1*
Роль внутрішнього аудиту в системі ефективного управління підприємством
ГЛ О.
Електронний науково-практичний журнал, 174-179, 2020
2020
Система контролю якості процесу аудиту: аспекти вітчизняної та зарубіжної практики
ЛО Гелей, НП Банера
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
2016
Особливості здійснення операційного аудиту в середовищі автоматизованих інформаційних систем
ЛО Гелей
НАСОА, 2015
2015
Принципи побудови та функції відділу управління стратегією
ГЛ О.
Проблеми інноваційного розвитку економіки України : [зб. наук. праць з …, 2014
2014
Методика планування та забезпечення якості операційного аудиту в торговельних підприємствах
ГЛ О.
Трансформаційні процеси національної економіки: проблеми та перспективи …, 2014
2014
КОНТРОЛЬ ТА ОПЕРАЦІЙНИЙ АУДИТ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
ЛО Гелей
Матеріали друкуються в авторській редакції., 101, 2014
2014
Моделювання бізнес-процесів підприємств роздрібної торгівлі
ГЛ О.
Інноваційний розвиток економіки України : [зб. наук. праць з актуальних …, 2013
2013
Обґрунтування методичних підходів до оцінки ефективності бізнес-процесів
ЛО Гелей
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна, 52-55, 2013
2013
Разработка системы управления бизнес-процессами предприятий розничной торговли
ЛО Гелей
Социально-гуманитарный вестник Юга России, 91-95, 2013
2013
Проблеми управління ефективністю роздрібної торгівлі відповідно до процесного підходу
ГЛ О.
Економіка України: сучасний стан та перспективи розвитку : [матеріали ХІ …, 2012
2012
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
ЛО Гелей
Матеріали збірника друкуються мовою оригіналу., 103, 2012
2012
МІЖФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ЛО Гелей
ІНТЕГРАЦІЙНІ ЕКОНОМІКО–ПРАВОВІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН БЛИЗЬКОГО …, 2012
2012
Сучасні підходи до управління бізнес - процесами підприємств роздрібної торгівлі
ГЛ О.
Аналіз та прогнозування трансформаційних процесів в економіці сучасного …, 2012
2012
ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
ЛО ГЕЛЕЙ
Крымский экономический вестник 1 (1), 99-102, 2012
2012
Особливості застосування бенчмаркінгу в системі управління підприємствами
ГЛ О.
Проблеми післякризової економічної політики в Україні : [матеріали наук …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20