Міняйло Олександр Іванович
Міняйло Олександр Іванович
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Механізм економічної політики: Навчальний посібник
МОІ Уманців Ю.М
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010
432010
Організаційно-економічні засади здійснення державних закупівель
О Міняйло
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 46-54, 2009
192009
Державні закупівлі товарів і послуг у системі регулювання національної економіки
О Міняйло
дис. кандидата екон. наук 8 (03), 2011
102011
Конкуренція і конкурентна політика: категорії та поняття
ВД Лагутін
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
102009
Тендерні пропозиції в системі державних закупівель
О Міняйло
Вісник Ки¿ вського національного торговельно-економічного університету, 58, 2007
92007
Регіональні особливості формування і розвитку державних фінансів в Україні
ОІ Міняйло, ВО Романишин, ЮА Швед
Актуальні проблеми економіки, 58, 2006
82006
Еволюція ролі та функцій держави в економіці
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло
Економічний вісник університету, 140-148, 2016
72016
Фіскальна політика у системі важелів стимулювання національно¿ економіки
О Міняйло
Банківська справа, 89, 2008
72008
Сучасний стан та перспективи розвитку електронних державних закупівель в Україні
ОІ Міняйло, АМ Костенко
Економічний вісник університету, 135-144, 2016
52016
Механiзм економiчної полiтики: Навчальний посiбник
ЮМ Уманцiв, ОI Мiняйло
42010
Механізм економічної політики:[навч. посіб.][Електронний ресурс]/ЮМ Уманців, ОІ Міняйло та ін
Ю Уманців
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010
32010
Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло, ВВ Чудак
Актуальні проблеми економіки, 151-162, 2016
22016
Механізм регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі
СВ Євтушенко
Інвестиції: практика та досвід, 55-60, 2017
12017
Сучасний стан конкуренції на первинному ринку нерухомості м. Києва
ОІ Міняйло, АМ Бур’ян
Бізнес Інформ, 126-130, 2016
12016
Фінансовий ринок у системі економічних відносин
Ю Уманців, О Міняйло
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 72–82 …, 2015
12015
Доходи бюджету в системі економічного регулювання
Ю Уманців, О Міняйло
Ринок цінних паперів України, 43-51, 2014
12014
Розвиток ринку державних закупівель України за умов глобалізації
ОІ Міняйло
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
12010
Экономическая политика государства в условиях глобальных трансформаций
ЮН Уманцив, АИ Миняйло
Экономика Украины, 37-49, 2018
2018
Фінансова політика України за умов глобалізаційних викликів
ОІ Міняйло, ВП Міняйло
Модернізація фінансово-кредитної системи, 25-27, 2018
2018
Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло
Економіка України, 37-49, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20