Tetiana Zabashtanska/ Тетяна Забаштанська
Tetiana Zabashtanska/ Тетяна Забаштанська
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль економічної діагностики у забезпеченні ефективності концесійної діяльності
ММ Забаштанський, ТВ Забаштанська, АВ Роговий
Проблеми і перспективи економіки та управління, 259-264, 2015
72015
Історичні аспекти розвитку франчайзингу в діяльності посередницьких підприємств
Т Забаштанська
Проблеми і перспективи економіки та управління, 36-44, 2016
52016
Державне регулювання комунального господарства України
ТВ Забаштанська
Чернігів, 2014
32014
Теоретичні аспекти політики ціноутворення комунального господарства України
Забаштанська
Вісник ЧДТУ, 2013
22013
Особливості управління оборотними активами агропромислових підприємств України
ТВ Забаштанська, ММ Забаштанський
Науковий вісник ЧДІЕУ, 2012
22012
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ
АВ Роговий, МВ Дубина, ТВ Забаштанська
Проблеми і перспективи економіки та управління, 158-165, 2020
12020
Детінізація туристичної галузі України: умови, можливості та наслідки
ММ Забаштанський, ТВ Забаштанська, АВ Роговий
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 24-27, 2019
12019
Адаптація фахової освіти у сфері туризму до вимог туристичного ринку України
АА Романова, ВВ Жидок, ТВ Забаштанська
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018
12018
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
ТВ Забаштанська
Наукові конференції в Україні і світі, 41-42, 2016
12016
Концептуальні підходи до оцінки ефективності функціонування комунального сектора економіки
ТВ Забаштанська
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2013
12013
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛ-ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ
Л Ремньова, Т Забаштанська
Проблеми і перспективи економіки та управління, 45-53, 2021
2021
Маркетинг: методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістр) рівня вищої освіти денної і заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління …
АО Пінчук, ТВ Забаштанська, СО Полковниченко, АВ Вербицька, ...
Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021
2021
Сучасні підходи до функціонування маркетплейсів в умовах цифровізації
Т Забаштанська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
2021
Маркетинг: методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Освітня програма «Маркетинг …
ТВ Забаштанська, АВ Вербицька, ЛВ Бабаченко
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Маркетингові комунікації: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Маркетингові комунікації» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг …
ТВ Забаштанська, ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко, АВ Вербицька
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
Концептуальні засади навчання персоналу в умовах діджитал-трансформації бізнесу
ТВ Забаштанська, ЛМ Ремньова
НУ «Чернігівська політехніка», 2021
2021
Основи маркетингової діяльності: методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи маркетингової діяльності» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 …
ТВ Забаштанська, ІО Хоменко, ЛВ Бабаченко, АВ Вербицька
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2021
2021
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
ММ Забаштанський, АВ Роговий, ТВ Забаштанська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2020
2020
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION OF THE MOTIVATION SYSTEM AT ENTERPRISE
О Попело, Т Забаштанська, К Чорна
Науковий вісник Полісся, 102-113, 2020
2020
Theoretical fundamentals of formation of the motivation system at the enterprise
ТВ Забаштанська, ОВ Попело, КО Чорна
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20