Подписаться
Людмила Івановна Прокопова orcid.org/0000-0002-3731-0729
Людмила Івановна Прокопова orcid.org/0000-0002-3731-0729
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІФК, кафедра ТМФК
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти
П Рибалко, С Гвоздецька, Л Прокопова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 340-347, 2016
342016
Вступний курс фонетики німецької мови для вузів
ЛІ Прокопова
К.: КиМУ, 2003
262003
Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури
ЛІ Прокопова, АБ Гученко, СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
242016
Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку на основі використання індивідуальних завдань
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 197-204, 2016
242016
Психологічна підготовка легкоатлетів-спринтерів в умовах шкільної спортивної секції
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова, ОЯ Дубинська
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
182017
Основи маркетингу і менеджменту фізкультурно-оздоровчих послуг
ЧМБ Прокопова Л.І.
172012
Особливості розвитку спритності у дітей молодшого шкільного віку в групах продовженого дня
СВ Гвоздецька, ПФ Рибалко, ЛІ Прокопова, ОЯ Дубинська, ...
142021
Формування мотивації фізкультурно-оздоровчої діяльності особистості на різних вікових етапах її розвитку
ОВ Бріжатий, ЛІ Прокопова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2001
132001
Курс лекцій з теорії і методики фізичного виховання
ЛІ Прокопова, МБ Чхайло
Суми, Видавництво Вінниченко МД, 2009
112009
Формування мотивації дітей шкільного віку до занять фізкультурно-спортивною діяльністю
ЛІ Прокопова
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України …, 2006
102006
Наскрізна програма практик для студентів спеціальності 014.11 Середня освіта. Фізична культура
ЖВЛ Прокопова Л. І., Лоза Т.О., Гвоздецька С.В., Рибалко П.Ф.
92017
Рухова активність дітей підліткового віку 12–13 років
НВ Ільюшина, ЛІ Прокопова
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів і студентів України …, 2009
52009
Лексичні та фонетичні особливості німецької мови в єдиному стилістичному полі
ЛІ Прокопова
Мовознавство, 2007
42007
Формування мотивації у підлітків до занять легкою атлетикою в шкільній спортивній секції
ЛІ Прокопова, РО Дульський
32021
Рухливі ігри як засіб підвищення фізичної підготовленості та виховання патріотизму й морально-вольових якостей підлітків у позаурочний час
АБ Гученко, ЛІ Прокопова, О Міщенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
32020
Вплив засобів легкої атлетики на покращення здоровя підлітків, які займаються в шкільній спортивній секції
РО Дульський, ЛІ Прокопова
СумДПУ імені АС Макаренка, 2021
22021
Навчально-методичний комплекс з дисципліни теорія і методика фізичного виховання
ЛІ Прокопова, ТО Лоза, СВ Гвоздецька
Суми: СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
22019
Кредитно-модульна система оцінки знань студентів з теорії і методики фізичного виховання
ПЛІ Лоза Т.О.
22007
Оцінювання навчальної та наукової діяльності студентів з теорії і методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою
ЛТО Прокопова Л.І.
22007
Тенденції розвитку сучасної німецької мови
ЛІ Прокопова
Мовознавство, 63-66, 2002
22002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20