Ірина Бекус; Iryna Bekus
Ірина Бекус; Iryna Bekus
доцент кафедри загальної хімії, Тернопільський державний медичний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація навчальної діяльності у формі малих груп при вивченні хімічних дисциплін у вищій школі
МВ Кирилів, ІР Бекус, АЄ Демид
Медична освіта, 40-42, 2013
22013
Correlative link ages between indices of bone metabolism and thyroid hormones in rats with periodontitis
V Shcherba, A Miz, M Kyryliv, I Bekus, I Krynytska, M Korda
Journal of Education, Health and Sport 7 (12), 184-196, 2017
12017
Дослідження навчальної мотивації у студентів першого курсу Тернопільського державного медичного університету імені ІЯ Горбачевського
НІ Бурмас, ЛА Бойко, ІР Бекус, МВ Кирилів
Медична освіта, 31-33, 2016
12016
A Comparative Study of Connective Tissue Metabolism Indices in Experimental Comorbidity-Free Periodontitis and Periodontitis Combined with Thyroid Dysfunction
V Shcherba, M Kyryliv, I Bekus, I Krynytska, M Marushchak, M Korda
Journal of Medicine and Life 13 (2), 219, 2020
2020
FEATURES OF THE ANTIPROTEASE INHIBITORY POTENTIAL OF BLOOD SERUM IN RATS UNDER THE SECONDHAND TOBACCO SMOKЕ EXPOSURE COMBINED WITH PROLONGED ADMINISTRATION OF MONOSODIUM GLUTAMATE
N Hetsko, M Kyryliv, I Bekus, I Krynytska
BIOLOGICAL SCIENCES 2 (47), 10, 2020
2020
BIOLOGICAL SCIENCES
T Voroвeva, E Dementieva, N Hetsko, M Kyryliv, I Bekus, I Krynytska, ...
Sciences 2 (47), 2020
2020
Analysis of lipophilic fraction of the common pussytoes herb
RY Basaraba, SM Marchyshyn, MV Kyryliv, IR Bekus
Медична та клінічна хімія, 32-37, 2019
2019
Вміст кислот гідроксикоричних у траві та кореневищах і коренях бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifraga L.)
ЕА Паращук, СМ Марчишин, МВ Кирилів, ІР Бекус
Медична та клінічна хімія, 90-95, 2018
2018
ЦІННІСТь НаУКоВо-ДоСлІДНоЇ РоБоТИ В УНІВеРСИТеТСьКІЙ ПІДгоТоВЦІ МеДИЧНИХ КаДРІВ VaLue of reSearCH Work IN uNIVerSIty traINING of medICaL StudeNtS
М Марущак, І Криницька, І Бекус, Л Мазур, Н Петренко
Педагогічна освіта, 164, 2018
2018
THE RESEARCH OF LEARNING MOTIVATION IN THE FIRST YEAR STUDENTS OF I. YA. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
NM Burmas, LA Boyko, IR Bekus, MV Kyryliv
Ternopil State Medical University, 2017
2017
Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів, уражених тетрахлорометаном на тлі інтоксикації карбофосом
ЛА Бойко, ЛС Фіра, НІ Бурмас, ІР Бекус
Український біофармацевтичний журнал, 17-21, 2017
2017
Oxidative processes peculiarity in rats affected by carbon tetrachloride based on malathion intoxication
LA Boyko, LS Fira, NI Burmas, IR Bekus
Ukrainian biopharmaceutical journal, 9-13, 2017
2017
Particularity of oxidative processes in rats affected by carbon tetrachloride on the background intoxication of malathion
LA Boiko, LS Fira, NI Burmas, IR Bekus
Ukrainian biopharmaceutical journal, 17-21, 2017
2017
Особенности протекания окислительных процессов у крыс, пораженных тетрахлорметаном на фоне интоксикации карбофосом
ЛА Бойко, ЛС Фіра, НІ Бурмас, ІР Бекус
Український біофармацевтичний журнал, 17-21, 2017
2017
Самостійна робота студентів–важливий етап самовдосконалення при вивченні хімії у вищій школі
ІР Бекус, МВ Кирилів, АЄ Демид, ІЯ Криницька, ЛА Бойко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2017
2017
The indices of cellular immunity in rats with modulated toxic injury by cadmium and lead salts
IY Krynytska, HH Habor, MV Kyryliv, IR Bekus, TY Yaroshenko
Medical and Clinical Chemistry, 71-75, 2016
2016
BIOchEmIcAL PARAmETERs Of LIPId mETABOLIsm IN ANImALs AffEcTEd BY hEAvY mETAL sALTs ANd TREATEd WITh cARNITINE chLORIdE ANd sOdIUm ALgINATE
IR Bekus, MV Kyryliv, IB Ivanusa, OB Furka, IY Krynytska, MI Marushchak
International Journal of Medicine and Medical Research 2 (2), 42-46, 2016
2016
Blood lipid profile of female and male rats in case of toxic cardiomyopathy, due to the introduction of sodium nitrite
IY Krynytska, MI Marushchak, IO Stahurska, IR Bekus, MV Kyryliv, ...
Medical and Clinical Chemistry, 91-94, 2016
2016
Ліпідний профіль крові в щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту
ІЯ Криницька, МІ Марущак, ІО Стахурська, ІР Бекус, МВ Кирилів, ...
Медична та клінічна хімія, 91-94, 2016
2016
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
МВ Кирилів, ІР Бекус
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 119, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20