Олена Ігнатович
Олена Ігнатович
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічні основи розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників
ОМ Ігнатович
Інститут психології імені ГС Костюка, 2019
262019
Психологічні особливості творчої самодіяльності особистості як умови професійної підготовки майбутніх психологів
ОМ Ігнатович
К.: ІПППО АПН України, 2004
232004
До питання про основні категорії інноваційної культури педагога
О Ігнатович
Соціальна психологія, 142-148, 2007
132007
Формування творчої особистості студентів
ОМ Левченко
Актуальні проблеми психології.-К.: Ін-т психології ім.. ГС Костюка АПН …, 2001
72001
Теоретико-методологічні основи педагогічної інноватики
О Ігнатович
Навчання і виховання обдарованої дитини, 94-104, 2013
62013
Мотиваційно-смислова культура особистості
ОМ Ігнатович
Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі неперервної …, 2005
62005
Психологічна структура динаміки інноваційної діяльності педагогічних працівників/Олена Ігнатович
ОМ Ігнатович
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр./Благод. фонд ім. АС …, 2007
52007
К вопросу об изучении личностного потенциала будущего психолога
ВИ Носков, ЕМ Левченко, ТС Ручица
Психологія на перетині тисячоліть: зб. наук. праць учасників, 566-570, 1998
51998
Інноваційна культура педагогічних працівників
ОМ Ігнатович
Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія …, 2008
42008
Психологічна структура креативності
ОМ Левченко
Проблеми освіти, 1999
41999
Teoretyko-metodolohichni osnovy pedahohichnoyi innovatyky [Theoretical and methodological foundations of pedagogical innovation]
O Ihnatovych
Navchannya i vykhovannya obdarovanoyi dytyny: zb. nauk. Pratsz–2013.–Vyp 2 …, 0
4
Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти
ОМ Ігнатович
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014
32014
Profesiina oriientatsiia [Vocational guidance]
YV Yehorova, OM Ihnatovych
Kirovohrad: Imeks-LTD, 2014
32014
Фахова інноваційна культура педагогічних працівників: психологічні механізми
ОМ Ігнатович
Проблеми сучасної психології 7, 2010
32010
Специфіка фахової інноваційної культури студентів педагогічних вищих навчальних закладів
ОМ Ігнатович
Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Камянець-Подільського …, 2009
32009
Методика виявлення рівня розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців …
ОМ Ігнатович
Зб. наук. пр.–Випуск 17, 324ь327, 2003
3*2003
Візуальне мислення студентів як фактор розвитку креативності
ОМ Левченко
Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць …, 2001
32001
Психологічна профілактика паніки засоби її подолання
ОМ Ігнатович
Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19: Інтернетпосібник/за …, 2020
22020
ПРОФІЛАКТИКА І ГІГІЄНА ОСОБИ-СТОСТІ У ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ
ВВ Рибалка, ЕО Помиткін, ОМ Ігнатович, НВ Павлик, ОВ Іванова, ...
22020
Кар’єрне консультування: практичний посібник [за ред. ОМ Ігнатович]
ІВ Заєць
Київ. 292с, 2019
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20