Елена Игнатович
Елена Игнатович
ИПООВ НАПН Украины
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Психологічні особливості творчої самодіяльності особистості як умови професійної підготовки майбутніх психологів
ОМ Ігнатович
К.: ІПППО АПН України, 2004
172004
Психологічні основи розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників
ОМ Ігнатович
«ДКС центр», 2018
122018
До питання про основні категорії інноваційної культури педагога
О Ігнатович
Соціальна психологія, 142-148, 2007
112007
Формування творчої особистості студентів
ОМ Левченко
Актуальні проблеми психології.-К.: Ін-т психології ім.. ГС Костюка АПН …, 2001
72001
Психологічна структура динаміки інноваційної діяльності педагогічних працівників
ОМ Ігнатович
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр./Благод. фонд ім. АС …, 2007
52007
Мотиваційно-смислова культура особистості
ОМ Ігнатович
Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі неперервної …, 2005
52005
К вопросу об изучении личностного потенциала будущего психолога
ВИ Носков, ЕМ Левченко, ТС Ручица
К.: Гнозис 2, 566-570, 1998
51998
Інноваційна культура педагогічних працівників
ОМ Ігнатович
Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія …, 2008
42008
Психологічна структура креативності
ОМ Левченко
Проблеми освіти, 1999
41999
Теоретико-методологічні основи педагогічної інноватики
О Ігнатович
Навчання і виховання обдарованої дитини, 94-104, 2013
32013
Фахова інноваційна культура педагогічних працівників: психологічні механізми
ОМ Ігнатович
ББК 74.58+ 88я43 П 68 Рецензенти, 229, 2010
32010
Візуальне мислення студентів як фактор розвитку креативності
ОМ Левченко
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Ін–ту …, 2001
32001
Методика виявлення рівня розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців …
ОМ Ігнатович
Зб. наук. пр.–Випуск 17, 324ь327, 1923
31923
Психологические предпосьілки и особенности формирования творческого поведений студентов в условиях корпоративной системьі управлення образовательной деятельностью
ЕМ Левченко
Корпоративная культура и подготовка спениалистов гумаиитарного профиля …, 0
3
Theoretical and methodological foundations of cultural development of the individual as a subject of innovative pedagogical activiti
OM Ignatovych
№ 13, 13, 2017
22017
Теоретико-методологічні засади психологічного консультування дорослих з проблем кар’єрного розвитку
ОМ Ігнатович
Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності: збірник …, 2017
22017
Profesiina oriientatsiia [Vocational guidance]
YV Yehorova, OM Ihnatovych
Kirovohrad: Imeks-LTD, 2014
22014
Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників
НД Вінник
Інститут обдарованої дитини, 2014
22014
Специфіка фахової інноваційної культури студентів педагогічних вищих навчальних закладів
ОМ Ігнатович
Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Камянець-Подільського …, 2009
22009
Особливості проявів фахової інноваційної культури педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
ОМ Ігнатович
Актуальні проблеми психології: проблеми творчості: зб. наук. пр./[за ред. ВО …, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20