Olha Khytrova | Ольга Хитрова
Olha Khytrova | Ольга Хитрова
Chernivtsi Institute of Trade and Economics of KNUTE
Подтвержден адрес электронной почты в домене chtei-knteu.cv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності соціально-економічних систем в умовах глобалізації
О Хитрова
Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах …, 2014
82014
Специфіка виникнення кризових явищ в економіці України в ХХІ столітті як результат посилення глобального квазікризового тиску
О Хитрова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту., 81-89, 2014
32014
Глобализация конкурентных отношений как фактор развития кризисных явлений
О Хитрова
Уральский научный вестник, 9-14, 2014
32014
Стратегічні аспекти управління соціально-економічними системами в умовах глобалізації
О Хитрова
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 179-185, 2013
32013
Міжнародні антикризові стратегії розвитку соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища
О Хитрова
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2016
22016
Антикризовий менеджмент соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища
О Хитрова
Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці …, 2015
22015
Особливості конкуренції в епоху глобалізації економічних відносин
О Хитрова
Інвестиції : практика та досвід., 78-83, 2013
22013
Кризові явища в соціально-економічних системах в умовах глобалізації
О Хитрова
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право), 233-240, 2013
22013
Стан і тенденції розвитку івент-менеджменту в Україні
О Хитрова, Ю Харитонова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2018
12018
Антикризова стратегія управління національною економікою в умовах глобального конкурентного середовища
О Хитрова
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича …, 2017
12017
Стратегічні орієнтири розвитку туризму в умовах кризи
О Хитрова
Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону …, 2015
12015
Функціонування інноваційно-індустріального парку в умовах посилення міжнародної конкуренції
О Хитрова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 2014
12014
TQM ЯК СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНА ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУТЬ ТА УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ОА Хитрова
Підприємництво та інновації, 56-61, 2020
2020
Ефективність застосування комплексних інформаційних систем в управлінні підприємством
ОА Хитрова, АВ Круглянко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 58-66, 2018
2018
Influence of the international airports of Ukraine on the Ukrainian tourism economy
О Khytrova, Y Kharytono
Kluczowe aspekty naukowej działalności - 2018 : Materiały XIV …, 2018
2018
Фестиваль як засіб популяризації Буковинського регіону
О Хитрова
Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: матеріали міжнар. наук.-практ …, 2018
2018
Квест-екскурсія як новий напрям розвитку туристичної привабливості та популяризації єврорегіону «Верхній Прут»
О Хитрова, Р Гищук, О Крецький
Сучасний стан та перспективи розвитку туризму: матеріали міжнар. наук.-практ …, 2018
2018
Особливості антикризового управління соціально-економічними системами на національному та регіональному рівні
О Хитрова
Інтелект ХХІ, 125-130, 2018
2018
Організація подієвого туризму Карпатського регіону в рамках транскордонного співробітництва (на прикладі Чернівецької області)
О Хитрова, А Вдовічен, Р Гищук
International Economic Relations and Prospects for National Development …, 2018
2018
Світовий досвід антикризових заходів у керуванні соціально-економічними системами національного рівня
О Хитрова, Д Кучер
The global competitive environment: development of modern social and …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20