Підписатись
Наталія Степанівна Олексюк
Наталія Степанівна Олексюк
Інші іменаNataliya Oleksiuk, Наталія Матвійчук, Nataliya Matviychuk
професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності, ТНПУ ім. В.Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна педагогіка. 5-те вид. перероб. та доп. Підручник.
Капська
К.: Центр учбової літератури, 488, 2011
226*2011
Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями
АЙ Капська, НС Олексюк, СМ Калаур, ЗЗ Фалинська
Навчально-методичний посібник. Тернопіль: Астон 304, 2010
362010
Доцільність використання акмеологічного підходу для самореалізації майбутнього фахівця
СМ Калаур, НС Олексюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
252012
Assessment of the effectiveness of strategic personnel management of the company
M Kryshtanovych, S Kapitanets, S Filina, N Oleksiuk, O Prodius
192019
Соціальна педагогіка. Підручник. 4-те вид. виправ. та доп.
Капська
К.: Центр учбової літератури, 2009
182009
Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України як об’єкт наукового дослідження
НС Олексюк
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 45-48, 2009
162009
Особливості соціального формування дитини у різні вікові періоди її розвитку.
НС Олексюк
Людинознавчі студії : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного …, 2014
132014
Професійна підготовка фахівців соціальної реабілітації в Україні як вимога часу.
НС Олексюк
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
122016
Професійна готовність соціального педагога як важлива складова його професійної компетентності
Н Олексюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
122007
Theoretical bases of professional training of social rehabilitation specialists on the disabled in Ukraine
NS Oleksiuk
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF EDUCATION AND SCIENCE, 346-348, 2016
92016
Позитивна спрямованість сімейних взаємин як вагомий чинник життєдіяльності сімей військовослужбовців Збройних Сил України
НС Олексюк
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2009
92009
Педагогіка гуманізму в творчості В.Сухомлинського.
НС Олексюк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …, 2002
92002
«Підготовка вчительських кадрів в Україні (20-30 ті роки ХХ столiття)»
НС Матвійчук
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 1997
91997
Professionally Oriented Training of Specialists to Work in the Conditions of the Inclusive Educational Environment.
O Tohochynskyi, S Yermak, A Popryzhna, M Tvrdon, N Oleksiuk
Cypriot Journal of Educational Sciences 16 (3), 1244-1254, 2021
82021
Організаційно-педагогічне забезпечення позитивної життєдіяльності сім'ї військовослужбовця
АЙ Капська, НС Олексюк
Вид-во Чернігівського держ. пед. ун-та імені ТГ Шевченка, 2009
82009
Соціалізація дітей з особливими потребами у сім’ях та побудова внутрісімейних стосунків
НС Олексюк
Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника …, 2014
72014
Cоціальна підтримка батьків дітей з особливими потребами як актуальна проблема.
НС Олексюк
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія "Педагогіка та …, 2019
62019
Зміст роботи соціального педагога щодо попередження відмови від новонароджених дітей
НС Олексюк
Педагогіка та психологія.–Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 117-124, 2014
62014
Основні ресурси соціального супроводу сімей військовослужбовців в умовах реформування Збройних сил України
НС Олексюк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
62012
Ресурсне забезпечення соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців Збройних Сил України
НС Олексюк
Збірник наукових праць 52, 73-77, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20