Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Історія України
Ф Василь, І Ніколаєв, В Галик, С Джафарова, А Криськов
361995
Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників: кінець XIX-30-ті роки XX століття
В Тельвак
" Вимір, 2008
222008
Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
В Тельвак
Український історик, 186-208, 2002
172002
Україна в Європі і світі
В Галик
навч. посібник/ВМ Галик.–Київ: Знання, 2013
132013
Михайло Грушевський як дослідник української історіографії
В Тельвак, В Тельвак
К, 2005
82005
Методологічні основи історичних поглядів МС Грушевського (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
В Тельвак
Київська старовина, 3-28, 2002
72002
Соціальна стратифікація населення Галицької Каліфорнії” у творчій спадщині Івана Франка
В Галик
Проблеми гуманітарних наук. Історія, 42–52-42–52, 2014
62014
Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ—30-х років ХХ століття
ВВ Тельвак
К, 2009
62009
Теоретичні проблеми історії у творчій спадщині МС Грушевського-рецензента (1894–1914 рр.)
В Тельвак
Київська старовина, 157-166, 2001
62001
Львівська історична школа Михайла Грушевського
ВВ Тельвак, ВП Педич
Vydavnyctvo svit, 2016
52016
Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років
В Тельвак
Інститут історії України НАН України, 2008
52008
Михайло Грушевський–дослідник української історіографії
ВП Тельвак
ступеня канд. іст. наук: 07.00. 06.–К., 2004.–20 с, 2004
52004
Національний міф в рецепції Михайла Грушевського
ВВ Тельвак
Київська старовина, 126-139, 2010
42010
Творча спадщина Михайла Грушевського в оцiнках сучасникiв (кiнець ХIХ-30-тi роки ХХ столiття)
В Тельвак
42008
ПОСТАТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІ (кінець ХІХ–ХХ ст.)
ВВ Тельвак
42006
Єзуїти і Берестейська унія
Л Тимошенко
Київська старовина, 48, 2001
42001
Михайло Грушевський на тлі доби
R Nowaski, W Telwak
Перша частина/Р. Новацкі, В. Тельвак.–Дрогобич-Opole, 196, 2008
32008
Берестейськи церковні собори у жовтні 1596 p.: підготовка, склад учасників та провідники
Л Тимошенко
Україна в Центрально-Східній Європі, 2007
32007
Архіви уніатської церкви-джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя ХVІІ-ХVIII ст.
Л Тимошенко
Студії з архівної справи та документознавства, 12-16, 2003
32003
Теоретико-методологiчнi пiдстави iсторичних поглядiв Михайла Грушевського (кiнець ХIХ-початок ХХ столiття)/Передмова Л. Тимошенка
В Тельвак
32002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20