Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
Кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Історія України
Ф Василь, І Ніколаєв, В Галик, С Джафарова, А Криськов
381995
Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників: кінець XIX-30-ті роки XX століття
В Тельвак
" Вимір, 2008
242008
Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
В Тельвак
Український історик, 186-208, 2002
172002
Михайло Грушевський як дослідник української історіографії
В Тельвак, В Тельвак
К, 2005
92005
Суспільно-політичний розвиток Римської Імперії в І–на поч. ІІІ ст. н. е.: від «відновленої» Республіки до сенатської монархії/Олег Петречко
О Петречко
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009
72009
Михайло Грушевський на тлі доби
R Nowaski, W Telwak
Перша частина/Р. Новацкі, В. Тельвак.–Дрогобич-Opole, 196, 2008
72008
Берестейська унія 1596 р
Л Тимошенко
Дрогобич: Коло, 2004
72004
Методологічні основи історичних поглядів МС Грушевського
В Тельвак
Київська старовина, 3-28, 2002
72002
Львівська історична школа Михайла Грушевського
ВВ Тельвак, ВП Педич
Vydavnyctvo svit, 2016
62016
Соціальна стратифікація населення Галицької Каліфорнії” у творчій спадщині Івана Франка
В Галик
Проблеми гуманітарних наук. Історія, 42–52-42–52, 2014
62014
Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ—30-х років ХХ століття
ВВ Тельвак
К, 2009
62009
Теоретичні проблеми історії в творчій спадщині МС Грушевського–рецензента (1894-1914)
В Тельвак
Київська старовина, 159, 2001
62001
Діяльність Михайла Грушевського еміграційної доби в дискусіях першої половини 20-х років
В Тельвак
Інститут історії України НАН України, 2008
52008
ПОСТАТЬ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІ (кінець ХІХ–ХХ ст.)
ВВ Тельвак
52006
Національний міф в рецепції Михайла Грушевського
В Тельвак
Київська старовина, 126-139, 2010
42010
Творча спадщина Михайла Грушевського в оцiнках сучасникiв (кiнець ХIХ-30-тi роки ХХ столiття)
В Тельвак
42008
Михайло Грушевський–дослідник української історіографії
ВП Тельвак
ступеня канд. іст. наук: 07.00. 06.–К., 2004.–20 с, 2004
42004
Архіви уніатської церкви-джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя ХVІІ-ХVIII ст.
Л Тимошенко
Студії з архівної справи та документознавства, 12-16, 2003
42003
Проблеми дослідження теоретикометодологічної спадщини М. Грушевського на сторінках «Українського Історика»
ВВ Тельвак
Український Історик, 177-191, 2003
42003
Єзуїти і Берестейська унія
Л Тимошенко
Київська старовина, 48, 2001
42001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20