Подписаться
Олена Давлетханова
Олена Давлетханова
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан управління якістю продукції птахівництва та шляхи його удосконалення в умовах трансформаційного періоду
ОХ Давлетханова
Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету/Відп …, 2005
62005
Особливості управління сільськогосподарським виробництвом
ОВ Гринчак, ОХ Давлетханова, ЯЛ Миколайчук
Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2012
52012
Організаційні засади інформаційного забезпечення управління якістю
ОХ Давлетханова
Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві, 51-56, 2005
32005
Економічний аналіз ефективності системи управління сільськогосподарськими підприємствами
ОХ Давлетханова, ЯЛ Миколайчук
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 9 (10), 2015
22015
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ОВ ГРИНЧАК, ОХ ДАВЛЕТХАНОВА, ЛВ Михайлишина
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 2 …, 2012
12012
Механізм управління складом та структурою агропромислового кластера
О Гринчак, О Давлетханова, Л Михайлишина
Економічний аналіз, 51-55, 2012
12012
Моделі та методи аналізу беззбитковості діяльності підприємства
ОХ Давлетханова, СМ Концеба
Тайп, 2012
12012
Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності агропромислових формувань
ОХ Давлетханова
Меганом, 2011
12011
Організація інформаційного забезпечення управління якістю продукції птаховиробників
ОХ Давлетханова
12006
Сегментація ринку молока і молочних продуктів: цільова аудиторія
ОХ Давлетханова, БМ Марін, ВР Шаймухамєтова
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім …, 2018
2018
Методичний посібник та завдання для виконання лабораторних робіт студентами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з галузі знань 0305 «Економіка та …
Л Михайлишина, ОХ Давлетханова, ОВ Гринчак
Умань, 2016
2016
Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарських підприємств
ОХ Давлетханова, ЯЛ Миколайчук
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2016
2016
Інформаційні технології в навчальному процесі як засіб підвищення якості економічної освіти
ОВ Гринчак, ОХ Давлетханова, БМ Марін
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2016
2016
Робоча програма навчальної дисципліни" Економетрика"
ОХ Давлетханова, ВР Шаймухамєтова
Уманський НУС, 2016
2016
Економетрика. Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних, самостійної та контрольної робіт студентами напрямів підготовки 6.030504" Економіка підприємства", 6 …
ОХ Давлетханова, ВР Шаймухамєтова
Уманський НУС, 2016
2016
Навчально-методичний комплекс дисципліни" Моделі і методи прийняття управлінських рішень в обліку і оподаткуванні" для студентів спеціальності 071" Облік і оподаткування"
ОХ Давлетханова, ВР Шаймухамєтова
Уманський НУС, 2016
2016
Розробка інформаційної технології оперативного управління сільськогосподарським виробництвом
ОВ Гринчак, ОХ Давлетханова, ЯЛ Миколайчук
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (2 (80)), 2016
2016
Essence and features of production strategies formation at agribusiness enterprises
OK Davletkhanova, VR Shaymukhametova
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 192, 2015
2015
Олександр Васильович ГРИНЧАК
ОХ ДАВЛЕТХАНОВА
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, 61, 2015
2015
Проблеми та перспективи застосування інформаційних технологій при підготовці фахівців агараних спеціальностей
ОВ Гринчак, ОХ Давлетханова, БМ Марін
Вестник Уманского национального университета садоводства, 92-95, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20