Mykhailo Yatsyshyn / Mykhailo Iatsyshyn / Михайло Яцишин
Mykhailo Yatsyshyn / Mykhailo Iatsyshyn / Михайло Яцишин
Lesya Ukrainka Eastern European National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія
М Яцишин, M Yatsyshyn
Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 138, 2010
552010
Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі: монографія
ОГ Колб, ММ Яцишин, ВВ Кондратішина
Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі України, 2007
162007
Українсько-німецькі культурні зв’язки кінця 80-х - 90-і роки ХХ століття : Монографія
М Яцишин, M Yatsyshyn
Луцьк: Вежа, 1999
111999
Проблеми визначення поняття «пенітенціарна система» в сучасних умовах
М Яцишин, M Yatsyshyn
Історико-правовий часопис : журнал / упоряд. О. Крикунов., С. 3-7., 2014
82014
Правовий та соціальний захист осіб, звільнених з місць позбавлення волі як важлива складова кримінально-виконавчої політики (огляд наукових сентенцій і важливіших правових актів)
М Яцишин, M Yatsyshyn
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, С …, 2010
72010
Перебудова кримінально-виконавчого процесу України в контексті європейських та світових стандартів
М Яцишин, M Yatsyshyn
Підприємництво, господарство і право, С.140-143, 2009
72009
Взаємодія кримінально-виконавчого законодавства з нормативними актами інших галузей права у процесі виконання покарань і ресоціалізації
ММ Яцишин, ПВ Таргоній
Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. пр. за …, 2009
7*2009
Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право як засіб державотворення
М Яцишин, M Yatsyshyn
Юридична Україна, 106-111, 2009
72009
Правовідносини органів і установ виконання покарань з державними органами та недержавними інституціями
М Яцишин, M Yatsyshyn
Вісник Львівського університету. Серія юридична 49, 250-256, 2009
42009
Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань України
М Яцишин, M Yatsyshyn
Юридична Україна, 111-115, 2009
42009
Стан і відповідність законодавчої бази сучасним потребам кримінально-виконавчої системи України
М Яцишин, M Yatsyshyn
Форум права, 561-567, 2008
42008
Загальні закономірності розвитку науки кримінально-виконавчого права
М Яцишин, M Yatsyshyn
Вісник Львівського університету. Серія юридична, 219-225, 2008
42008
Розвиток системи покарань в Україні
ММ Яцишин, ТВ Пащук, M Yatsyshyn, TV Paschuk
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 153-160, 2012
32012
Особливості правового статусу засуджених в Україні та правових системах інших європейських держав
М Яцишин, M Yatsyshyn
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник …, 2010
3*2010
Особливості правового статусу засуджених в Україні та правових системах інших європейських держав
М Яцишин, M Yatsyshyn
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку : збірник …, 2010
3*2010
Законодавча діяльність Верховної Ради України з актуальних питань кримінально-виконавчої політики
М Яцишин, M Yatsyshyn
Підприємництво, господарство і право, С.152-156., 2009
32009
Порівняльний аналіз українського та польського кримінально-виконавчого законодавства у контексті європейських вимог
М Яцишин, M Yatsyshyn
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2009
32009
Принцип демократизму як вираз сутності кримінально-виконавчого процесу
М Яцишин, M Yatsyshyn
Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. Сборник …, 2009
3*2009
Основні джерела регламентації порядку й умов виконання та відбування кримінальних покарань (теоретико-аналітичний огляд)
М Яцишин, M Yatsyshyn
Право України, С. 135-140, 2009
32009
Визначення і утвердження основних складових кримінально-виконавчої політики України в історичному контексті державотворення
М Яцишин, M Yatsyshyn
Підприємництво, господарство і право, С.17-20, 2008
32008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20