Михайло Яцишин
Михайло Яцишин
д. ю. н., проф., завідувач кафедри теорії та історії держави і права СНУ ім. Лесі Українки
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія
ММ Яцишин
Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 138, 2010
472010
Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі: монографія
ОГ Колб, ММ Яцишин, ВВ Кондратішина
Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі України, 2007
152007
Кримінально-виконавча політика і кримінально-виконавче право як засіб державотворення
М Яцишин
Юридична Україна, 106-111, 2009
72009
Взаємодія кримінально-виконавчого законодавства з нормативними актами інших галузей права у процесі виконання покарань і ресоціалізації
ММ Яцишин, ПВ Таргоній
Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. пр. за …, 0
6
Правовий та соціальний захист осіб, звільнених з місць позбавлення волі, як важлива складова кримінально-виконавчої політики (огляд наукових сентенцій і важливіших правових актів)
М Яцишин
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ, 69, 2010
52010
Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань України
М Яцишин
Юридична Україна, 111-115, 2009
42009
Стан і відповідність законодавчої бази сучасним потребам кримінально-виконавчої системи України
ММ Яцишин
Форум права, 561-567, 2008
42008
Основні джерела регламентації по-рядку й умов виконання та відбування кримінальних покарань
М Яцишин
Право України.-На 7, 135-140, 2009
32009
Правовідносини органів і установ виконання покарань з державними органами та недержавними інституціями
М Яцишин
Вісник львівського ун-ту, 250-256, 2009
32009
Загальні закономірності розвитку науки кримінально-виконавчого права
М Яцишин
Вісн. Львів. ун-ту. Серія юридична/Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 219-226, 2008
32008
Інтерактивні технології як складова інноваційного перетворення системи вищої освіти
ІА Коцан
ДВНЗ" УжНУ", 2015
22015
Участь Кабінету Міністрів України й органів державної влади в становленні кримінально-виконавчої системи
ММ Яцишин
Форум права, 599-606, 2009
2*2009
Розмежування правових реалій у процесі творення кримінально-правових норм (огляд сучасних наукових сентенцій)
М Яцишин
Історико-правовий часопис, 3-7, 2013
12013
Розвиток системи покарань в Україні
ММ Яцишин, ТВ Пащук
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 153-160, 2012
12012
Діяльність Луцького Трибуналу (1578-1589 рр.)
М Яцишин
Історико-правовий часопис, 21-24, 2015
2015
Формування договірно-правових і політичних засад співробітництва України з ЄС
В Різак
ДВНЗ УжНУ, 2015
2015
Редакційна рада «Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»
АB Цьось, СB Гаврилюк, МI Карлін, МB Мірченко, АB Свідзинський, ...
2013
Редакційна рада «Наукового вісника Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»
ІЯ Коцан, АВ Цьось, СВ Гаврилюк, МІ Карлін, ВМ Мельник, ...
2013
СУЧАСНІ НАУКОВІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ
ММ Яцишин
ББК 67.9 (4Укр) 308, 319, 2013
2013
Редакційна колегія
ЯС Янишин, КВ Васьківська
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20