Подписаться
Елизавета Протасова
Елизавета Протасова
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Подтвержден адрес электронной почты в домене pgasa.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий результат підприємства: економічна сутність, особливості визначення та аналізу
ОМ Вакульчик, ЄВ Протасова, АА Нєчаєва
Бізнес-навігатор, 162-168, 2019
112019
Розвиток будівельного комплексу з урахуванням завдань ревіталізації та реконструкції деградованих об’єктів
ВВ Ковальов, ВВ Ковалев, СП Броневицький, СП Броневицкий, ...
52019
Оцінка вартості освітніх послуг з урахуванням якості та ефективності вищої освіти
ОМ Вакульчик, ЄВ Протасова
Хмельницький національний університет, 2017
22017
Оцінка експлуатаційної вартості підприємства та аналіз процесу її формування
ВМ Кірнос, ЄВ Протасова
Європейський вектор економічного розвитку, 124-133, 2013
22013
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація обліку»(для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»)(№ 5).
АЄ Ачкасов, АП Косяк
22006
Особливості формування вартості підприємств житлово-комунального господарства
ЄВ Протасова, ФІ Павлов, ТВ Данилова, ОО Мартиш
Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2021 [зб. наук. пр.], 218, 2020
12020
Управління структурою капіталу для підвищення рівня фінансової стійкості та економічної безпеки підприємства
ОМ Вакульчик, ЕМ Вакульчик, ЄВ Протасова, ЕВ Протасова
12018
Управління процесом ціноутворення на основі аналізу маржинального доходу та рентабельності
ОМ Вакульчик, АВ Загній, ЄВ Протасова
Міжнародний університет бізнесу і права, 2023
2023
Методичні вказівки щодо розвитку мовлення та вивчення української мови для здобувачів освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх …
ОЮ Баранник, ЛГ Богуславська, ІП Мамчич, ЄВ Протасова
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2023
2023
Ефективне будівництво та управління проєктами в умовах післявоєнної відбудови України
АС Соколенко, ЄВ Протасова
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2023
2023
АСПЕКТИ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ
ЄВ Протасова, АС Соколенко
Збірник тез доповідей підготовлено за матеріалами Міжнародної наукової …, 2023
2023
Порівняльний аналіз форм управління багатоквартирними будинками в Україні та інших країнах світу
ЄВ Протасова, Д Нечепуренко, АС Соколенко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2023
2023
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інженерно-економічні дослідження по підготовці, плануванню і організації наукових рішень» для студентів ступеня магістра …
ЄВ Протасова
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2021
2021
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інженерно-економічні дослідження по підготовці, плануванню і організації наукових рішень» для студентів ступеня …
ЄВ Протасова
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2021
2021
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Проектування, монтаж і реконструкція будівель і споруд в особливих умовах» для студентів ступеня бакалавра спеціальності …
Д Нечепуренко, ЄВ Протасова, ІО Михайлова
ДВНЗ" Придніпр. держ. академія буд-ва та архітектури", 2020
2020
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Проектування, монтаж і реконструкція будівель і споруд в особливих умовах» для студентів ступеня бакалавра спеціальності …
Д Нечепуренко, ЄВ Протасова, ІО Михайлова
ДВНЗ''Придніпровська державна академія будівництва та архітектури'', 2019
2019
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для студентів ступеня магістра спеціальності 132 «Матеріалознавство» денної та заочної форм навчання
ДВ Лаухін, ОВ Бекетов, НО Ротт, СВ Іванцов, ІА Тютєрєв, ОВ Рабіч, ...
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019
2019
Ціноутворення освітніх послуг на основі даних управлінської звітності
ОМ Вакульчик, ЄВ Протасова, МС Перелигіна
Бізнес-навігатор, 182-188, 2018
2018
Аналитическая модель декомпозиции показателя качества и эффективности корпоративного управления
ОБ Вагонова, ОМ Вакульчик, ЄВ Протасова
Национальный горный университет, 2017
2017
Планування експлуатаційної вартості підприємства в умовах вартісно-орієнтованого управління
ЄВ Протасова
Економічний простір, 158-167, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20