Максимчук Максим Віталійович, Максимчук М, Maksymchuk M
Максимчук Максим Віталійович, Максимчук М, Maksymchuk M
д.е.н., с.н.с., ЛНУ ім. І.Франка, професор кафедри філософії мистецтв, ДУ "ІРД НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене lnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Європейський досвід інституційного забезпечення регіонального розвитку та його адаптація в Україні
М Максимчук
Регіональна економіка, 213-220, 2006
172006
Інституційне середовище регіональної структурної політики
ОМ Луцків, МВ Максимчук
Регіональна економіка, 37-47, 2014
102014
Проблеми інституційного забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону
МВ Максимчук
Львів: ІРД НАН України, 2008
102008
Еволюція парадигми районування та її модернізація в умовах реформування просторово-інституційної структури економіки України
СЛ Шульц, МВ Максимчук, ІЗ Сторонянська
Регіональна економіка, 20-28, 2010
92010
Інноваційний вектор євроінтеграції України: проблеми та перспективи
СЛ Шульц, ОМ Луцків
Стратегічні пріоритети, 157-165, 2014
82014
НОВА МОДЕЛЬ РАЙОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ NEW REGIONALIZATION MODEL OF ECONOMIC SPACE OF UKRAINE
С ШУЛЬЦ, М МАКСИМЧУК
42011
Регіональна соціально-економічна політика в Україні: проблеми розвитку та пошуки шляхів удосконалення
МІ Долішній, МВ Максимчук
В Максимчук, 2003
42003
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ СКЛАДОВИХПОНЯТІЙНОЇ СИСТЕМИ" РЕСУРС-ПОТЕНЦІАЛ" У РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
МВ Максимчук
Крымский экономический вестник 1 (3), 131-133, 2013
32013
Структурні зміни у промисловості регіону
МВ Максимчук
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка, 363-367, 2012
32012
Моделювання структурних змін в економіці регіону
ОМ Луцків, МВ Максимчук
Регіональна економіка, 13-26, 2015
22015
Інвестиційні процеси в регіонах України: проблеми структурної асиметрії
СЛ Шульц, МВ Максимчук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 313-322, 2014
22014
Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики
МВ Максимчук
Регіональна економіка, 31-39, 2014
22014
Моделювання інституційної взаємодії державних та регіональних органів влади при модернізації промислового потенціалу регіону
МВ Максимчук
Економічні науки. Серії: Економіка та менеджмент, Регіональна економіка …, 2012
22012
Регіональний інституціоналізм: пошуки концептуальних засад
МВ Максимчук
Регіональна економіка, 16-22, 2012
22012
Інституційні трансформації та моніторинг економічної активності суб'єктів господарювання в регіонах України
МВ Максимчук, ЯЯ Пушак
Донецький національний технічний університет, 2006
22006
Інституціалізація регіональних ринків житла в Україні
МВ Максимчук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 129, 2018
12018
Структурні зміни в економіці регіонів у контексті європейського вибору України
МС Габрель, НМ Попадинець
Регіональна економіка, 27-34, 2015
12015
Інституційно-структурні засади розвитку підприємницьких функцій міста Львова
МВ Максимчук
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 139-145, 2013
12013
ШСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ У ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
МВ Максимчук
Економічний форум, 150-157, 2012
12012
Поаспектный анализ внешней торговли
НД Адбрахимова, ИГ Яр-Мухамедов
Донецький національний технічний університет, 2006
12006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20