Підписатись
Володимир Лесів (Volodymyr Lesiv)
Володимир Лесів (Volodymyr Lesiv)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
AN APPROACH TO THE USE OF PHYSIONET OPEN SOURCE BIOSIGNALS FOR CALCULATING THE HEART RATE VARIABILITY OF ECG (TIME ANALYSIS) IN THE TRAINING OF MEDICAL STUDENTS
D Vakulenko, S Vadzyuk, A Semenets, O Kuchvara, N Kravets, N Klymuk, ...
Medical Informatics and Engineering, 2017
2*2017
Застосування кореляційного портрету в диференційній діагностиці захворювань серцево-судинної, легеневої та нервової систем
Д Вакуленко, Л Вакуленко, Н Кравець, О Кутакова, А Сверстюк, В Лесів
Медична інформатика та інженерія, 4-8, 2017
22017
RESULTS OF MORPHOLOGICAL, TEMPORAL AND SPECTRAL ANALYSIS OF ARTERIAL OSCILLOGRAMS OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
D Vakulenko, L Vakulenko, O Kutakova, V Lesiv
Medical Informatics and Engineering, 2017
1*2017
Результати морфологічного, часового та спектрального аналізу артеріальних осцилограм хворих на цукровий діабет
Д Вакуленко, Л Вакуленко, О Кутакова, В Лесів
Медична інформатика та інженерія, С. 34-41, 2017
12017
Аналіз топологій коректорів коефіцієнта потужності для перетворювачів електричної енергії
В Лесів, В Яськів
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
Метод адаптивної фільтрації цифрової обробки складних радіолокаційних сигналів
В Влащук, Б Яворський, В Лесів, А Марценюк
VIII науково-технічна конференція “Інформаційні моделі, системи та …, 2020
2020
Метод адаптивної фільтрації цифрової обробки складних радіолокаційних сигналів
С Новосад, Б Яворський, В Лесів, А Марценюк
VIII науково-технічна конференція “Інформаційні моделі, системи та …, 2020
2020
Метод підвищення роздільної здатності перетворення рядкової розгортки зображення в кругову
РВ Заровенний, БІ Яворський, ВВ Лесів, АС Марценюк
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
Метод підвищення точності визначення кутових координат радіолокаційних систем
В Лесів, А Марценюк
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
2019
Метод підвищення швидкодії обробки радіолокаційних сигналів
Р Зелінський, І Дедів, В Лесів, А Марценюк
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів 2 (7), 61, 2018
2018
Метод обробки радіолокаційних сигналів з великою базою
В Кулай, Ю Умзар, В Лесів, А Марценюк
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів 1 (7), 4-8, 2018
2018
Підвищення точності параметрів оглядового радіолокатора ТРЛК-10ТС
В Дмиш, В Дунець, В Лесів, А Марценюк
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів 1 (7), 86, 2018
2018
Математична модель цифрової обробки радіолокаційних сигналів
А Гудима, Ю Умзар, В Лесів, А Марценюк
Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів 1 (7), 75, 2018
2018
APPLICATION OF CORRELATION PORTRAIT IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CARDIOVASCULAR, PULMONARY AND NERVOUS DISEASES
DV Vakulenko, LO Vakulenko, NO Kravets, OV Kutakova, AS Sverstiuk, ...
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2017
2017
Однопівперіодний випрямляч для зменшення сперктру сигналу
В Лесів, А Марценюк
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
2017
Застосування комплексної оцінки функціонального стану організму на основі аналізу артеріальної осцилограми в діяльності сімейного лікаря
ДВ Вакуленко, ЛО Вакуленко, ОВ Кутакова, ВВ Лесів
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 99-99, 2017
2017
Комплексна оцінка функціонального стану організму на основі аналізу артеріальної осцилограми
Д Вакуленко, Л Вакуленко, Н Кутакова, В Лесів
2017
Застосування спектральних та кореляційних методів аналізу біосигналів у психофізіології
Д Вакуленко, Л Вакуленко, О Кутакова, В Лесів
ТОВ РА “АМТ”, 2017
2017
Комплексна оцінка функціонального стану організму на основі аналізу артеріальної осцилограми
В Лесів
Підсумкова LX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та …, 2017
2017
Однопівперіодний випрямляч для зменшення спектру сигналу
В Лесів, А Марценюк
Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування. Матеріали …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20