Follow
Ігор Боднар
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінологічні засади запобігання вчинення злочинів у кримінально-виконавчих установах закритого типу
ІВ Боднар
Харків, 2012, 2012
352012
Основні тенденції реформування органів та установ виконання покарань Державної пенітенціарної служби України
ІВ Боднар, ІА Майборода
Юридичний науковий електронний журнал, 169-171, 2015
72015
Імплементація міжнародно-правових стандартів щодо медико-санітарного забезпечення засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство України
ІВ Боднар, ІВ Іваньков
Юридичний науковий електронний журнал, 69-71, 2016
52016
Сучасні тенденції розвитку кримінальної та кримінально-виконавчої політики стосовно відповідальності за військові злочини, порядку та умов виконання кримінальних покарань …
ІВ Боднар, ОП Шеремета
Порівняльно-аналітичне право, 184-186, 2016
52016
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ (на матеріалі англійської та української мов)
І Боднар
C:/Users/Huglar/Desktop/ДІЯЛЬНІСТЬ/9 20, 2009
52009
Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації установи виконання покарань: рудимент минулого чи потреба сьогодення
МС Пузирьов, ЮВ Сокоринський, ІВ Боднар
Юридичний бюлетень, 205-212, 2019
42019
Дія ароматизаторів кондитерського виробництва на виникнення домінантних летальних мутацій і рекомбінацій у Drosophila melanogaster
І Боднар, С Стахів, І Дарчик, Л Боднар
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 120-126, 2014
42014
Виявлення змін на хромосомному рівні в еукаріотичних організмів за дії синтетичних ароматизаторів продуктів харчування та коригування їх за допомогою вітамінних хіміопревентерів
ІВ Боднар, ОС Зубко, ОВ Щербакова, СМ Горбулінська, ЛС Боднар
Faktori eksperimental'noi evolucii organizmiv 18, 67-71, 2016
32016
Сучасні погляди на кримінологічні характеристики особи засудженого, який вчиняє злочини в кримінально-виконавчих установах закритого типу
ІВ Боднар, ІВ Іваньков
Науковий вісник інституту кримінально-виконавчої служби 3 (7), 15-22, 2014
32014
Оцінка мутагенної активності новосинтезованих харчових ароматизаторів з використанням про-та евкаріотичних тест-систем
ІВ Боднар, ЛС Боднар
Довкілля та здоров’я, 70-75, 2012
32012
Характеристика засуджених, схильних до вчинення злочинів під час відбування покарання у виправних колоніях
ІВ Боднар, ДЮ Кондратов, СЯ Яворська
Вісник Кримінологічної асоціації України.-2021.-№ 1 (24).-С. 160-167, 2021
22021
Проблемні питання діяльності органів та установ виконання покарань
ІВ Боднар, СВ Царюк
Бюлетень Міністерства юстиції України, 34-38, 2017
22017
Доцільність використання вітамінних хіміопревентерів для корегування індукції хромосомних аберацій синтетичним харчовим ароматизатором Карамель
І Боднар, С Горбулінська, Л Боднар
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 54-60, 2017
22017
Відповідність національного законодавства вимогам міжнародних стандартів щодо забезпечення права на таємницю листування та телефонних розмов відносно засуджених до позбавлення волі
ДЮ Кондратов, ІВ Боднар
Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра.-2017.-№ 1 (1).-С …, 2017
22017
Порівняльна характеристика харчових ароматизаторів різних виробників щодо мутагенної активності
І Боднар, О Ільков, С Горбулінська, Л Боднар
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 193-199, 2014
22014
Identification of changes at the gene level in Salmonella typhimurium by the action of food flavorings
ІВ Боднар, ОЮ Андрейко, ЛС Боднар
The Journal of VN Karazin Kharkiv National University. Series «Biology» 18 …, 2013
22013
Виявлення змін на генному рівні у Salmonellala typhimurium за дії ароматизаторів продуктів харчування
ІВ Боднар, ОЮ Андрейко, ЛС Боднар
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
22013
Організація взаємодії структурних підрозділів установ виконання покарань закритого типу по запобіганню індивідуальної злочинної поведінки засуджених
ІВ Боднар
Університетські наукові записки, 237-241, 2008
22008
ТЕОРЕТичНА КОНЦЕПТуАЛІЗАЦІя РЕАЛьНих ІНВЕСТиЦІЙ ТА ПРОбЛЕМи Їх КЛАСиФІКАЦІЇ В уМОВАх ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕВОЛюЦІЇ
ІВ Боднар
Світ фінансів, 153-157, 2017
12017
Криміналістична трасологія
ІВ Боднар, ЮВ Сокоринський, ІВ Чичикало
Головний редактор, 45, 1999
11999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20