Підписатись
Іван Брощак
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка довкілля і природних ресурсів: монографія
ЮВ Дзядикевич, БО Язлюк, РБ Гевко, ЮІ Гайда, РІ Розум, ГІ Пиріг, ...
392016
Моніторинг ґрунтів, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки земель Тернопільської області: монографія
ІС Брощак, РБ Гевко, СС Никеруй, АО Вітровий
Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр «Економічна думка, 2013
242013
Моніторинг, шляхи покращення родючості та екологічної безпеки грунтів Тернопільської області
СІ Брощак, РБ Гевко, СС Никеруй, АО Вітровий, БІ Ориник, ...
Економічна думка ТНЕУ, 2013
192013
Регулятори росту–важливий резерв підвищення врожайності та якості картоплі
ІС Брощак
Картоплярство.–2004.–Вип 33, 42-49, 2004
72004
Динаміка якісних показників корму різночаснодостигаючих злаково-бобових травостоїв залежно від удобрення та режимів використання
КП Ковтун, ІС Брощак, ГП Дутка, ВМ Федоренко
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2010
62010
Системи технологій агропромислового виробництва
ЄМ Сивак, ІС Брощак
ТНЕУ, 2010
52010
Вермистим-при садінні
ІС Брощак, ІМ Ковтуник
Захист рослин, 16-18, 2003
52003
Напрями використання енергії пірамід
РБ Гевко, ЮВ Дзядикевич, ІС Брощак, ІГ Ткаченко, БВ Погріщук, ...
Інженерна академія України, 2017
32017
Економіка довкілля і природних ресурсів
ЮВ Дзядикевич, БО Язлюк, РБ Гевко, ЮІ Гайда, РІ Розум, ГІ Пиріг, ...
32016
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБУР’ЯНЕНОСТІ ҐРУНТІВ І.С. БРОЩАК 1, Л.В. ДАЦЬКО 2, Ю.Т. ФЕДОРЧАК
ІС Брощак, ЛВ Дацько, ЮТ Федорчак
Агроекологічний журнал, 38-41, 2010
32010
Напрями покращення землекористування в АПК України
РБ Гевко, ЮВ Дзядикевич, ІС Брощак, ІВ Любезна
Інноваційна економіка, 2017
22017
Особливості формування люцерново-злакового агрофітоценозу залежно від технологічних прийомів вирощування
ІС Брощак, ІІ Сеник
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 8-12, 2015
22015
Вплив регулятора росту і мікродобрив на врожайність та якість цукрових буряків при позакореневому живленні
ІС Брощак
Цукрові буряки, 8-10, 2009
22009
Продуктивність сортів картоплі залежно від норм і способів застосування регуляторів росту в умовах західного Лісостепу України
ІС Брощак
–Вінниця, 2005.–20 с, 0
2
Вплив норм і способів застосування регулятора росту вермистим на урожайність і якісні показники картоплі
ІС Брощак, СВ Пида, ОЗ Бровко, ГМ Дзяба
Вестник Уманского национального университета садоводства, 76-80, 2016
12016
Вплив різних концентрацій натрій хлориду на показники водообміну листків нуту звичайного (Cicer arietinum L.)
СВ Пида, ІС Брощак, НВ Москалюк, ОБ Мацюк
Potere della ragione Editore: Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2021
2021
Ефективність впровадження заходів щодо охорони родючості ґрунтів
І Брощак, В Градовий
ФОП Осадца ЮВ, 2021
2021
ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАДІЯМИ РОСТУ І РОЗВИТКУ НУТУ ЗВИЧАЙНОГО (CICER ARIETINUM L.)
СВ Пида, ІС Брощак, ОВ Тригуба
The 5th International scientific and practical conference “European …, 2021
2021
Спосіб виготовлення настоянки прополісу
ВВ Яніга, МД Гуйван, ТМ Яніга, ЮС Малюта, МВ Яніга, СО Дмитришин, ...
ДП «Український інститут інтелектуальної власності», 2021
2021
Спосіб виготовлення корму з фуражного зерна
ІС Брощак, ГМ Дзяба, ОС Бойко, ОЗ Бровко, ГМ Огороднік, ...
ДП «Український інститут інтелектуальної власності», 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20