Олена Лук'янихіна / Елена Лукьянихина / Olena Lukianykhina / Lukyanikhina / Лук'яніхіна
Олена Лук'янихіна / Елена Лукьянихина / Olena Lukianykhina / Lukyanikhina / Лук'яніхіна
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічний менеджмент: проблеми і перспективи становлення та розвитку
О Балацький, В Лук’янихін, О Лук’янихіна
Економіка України, С.67-73, 2000
472000
Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації
К Лук`янихіна, Лук`янихін
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка, 26-33, 2008
222008
International integration in innovative development of economy
Tatiana Kolmykova, Olena Lukianykhina, Nataliia Baistriuchenko, Vadym ...
Problems and Perspectives in Management, URL: https://businessperspectives …, 2015
18*2015
Екологічний менеджмент в системі територіального управління
ОА Лук'янихіна, EA Lukianykhina
Суми, 2002, 2002
13*2002
Визначення напрямків розвитку альтернативної енергетики у контексті виробництва біопалива
ОА Лукянихіна, ІА Вакуленко
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка., 27-33, 2011
102011
Сучасні тенденції розвитку ринку біопалива у світі (огляд)
ОА Лук’янихіна, ІА Вакуленко
Збірник наукових праць Буковинського університету.-Випуск 7, С. 43-51, 2011
9*2011
Організація, технології ТА механізм антикризового управління підприємством
ОА Лук’янихіна, ЮВ Панасовський, ЄА Мудрик
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць …, 2009
92009
Методологічні основи інтегральної оцінки водних ресурсів як ключовий фактор ефективного управління соціо-еколого-економічним потенціалом регіону
ВО Лукянихін, ОА Лукянихіна, ВА Лукьянихин, VO Lukianyhin
Вісник Сумського державного університету. – Серія : Економіка., 2008
72008
Оценка экономического ущерба от загрязнения водного бассейна
ВО Лукянихін, ВА Лукьянихин, ОМ Теліженко, OM Telizhenko, ...
Издательство СумГУ, 2001
72001
Інновації у маркетингу та менеджменті
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ВВ Божкова, ВВ Божкова, VV Bozhkova, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2013
6*2013
Concept of integrated waste management as recoverable resources in product cycle
A Telizhenko, V Lukianykhin, S Kuzmenko, E Lukianykhina, ...
Journal of Environmental Science and Engineering 1 (3), 312-323, 2012
62012
Інтеграція української вищої освіти до європейського освітнього простору
КІ Кириченко, КИ Кириченко, ОА Лук'янихіна
Екзистенційні та комунікативні питання управління: матеріали Міжнародної …, 2014
5*2014
Методологические основы экологономики
ЕА Лукьянихина, ВА Лукьянихин, ВО Лукянихін, ОА Лукянихіна
Вісник Сумського державного університету. – Серія : Економіка., С.31-39, 2007
5*2007
Средства и методы экологического менеджмента
ВА Лукьянихин, ЕА Лукьянихина
Вісник СумДУ Серія: Економіка та менеджмент, 159-162, 2001
52001
Управління державним боргом як запорука фінансової безпеки держави
ОА Лук’янихіна
Актуальні питання безпеки фінансової системи держави: зб. наук. праць Міжнар …, 2014
42014
Information and telecommunication technologies and problem-based learning (PBL) in the formation of competitive competence in medical masters of sumy state university
NV Demikhova, VA Smiianov, OA Prikhodko, OM Telizhenko, ...
Азербайджанский медицинский журнал, 95-101, 2016
32016
Екологічна політика України та місце в ній недержавних організацій
О.А., Лук’янихіна, М.В., Гуменний
Вісник СумДУ. Серія Економіка, 24-29, 2009
3*2009
Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку та техногенної безпеки суспільства
ОА Лук'янихіна
Вісник Харківського інституту соціального прогресу. Серія: Екологія …, 2002
3*2002
Контролінг–інструмент стратегічного і оперативного управління економічним потенціалом підприємства
ОА Лук’янихіна
Проблеми оцінки економічного потенціалу підприємства та механізм …, 2004
22004
Система контролінгу як інформаційна складова економічного потенціалу підприємства
ОА Лукянихіна, ЕА Лукьянихина
Вісник Сумського державного університету. – Серія : Економіка., С. 51-57., 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20