Lishchynska Lyudmyla, Ліщинська Людмила, Лищинская Людмила
Lishchynska Lyudmyla, Ліщинська Людмила, Лищинская Людмила
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні пристрої на основі потенційно-нестійких багатоелектродних напівпровідникових структур Шотткі: монографія
МА Філинюк, ОМ Куземко, ЛБ Ліщинська
Вінниця: ВНТУ 274, 2009
392009
Імітансна логіка
ЛБ Ліщинська, МА Філинюк
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 18 (2), 2010
212010
Iнформацiйнi пристрої на основi потенцiйно-нестiйких багатоелектродних напiвпровiдникових структур Шотткi: монографiя
МА Фiлинюк, ОМ Куземко, ЛБ Лiщинська
192009
Основні аспекти автоматизації роботи з клієнтами засобами CRM-систем
ЛБ Ліщинська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 206-209, 2015
182015
Iмiтансна логiка
ЛБ Лiщинська, МА Фiлинюк
Iнформацiйнi технологiї та комп’ютерна iнженерiя, 25, 2010
172010
Обоснование концепции «нечеткого иммитанса»
ЛБ Лищинская
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 20-20, 2010
172010
Інформаційні пристрої на основі багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу: монографія.
ЛБ Ліщинська
Вінниця: ВНТУ, 2013
102013
Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників:[монографія]
МА Філинюк, ДВ Гаврілов, ЛБ Ліщинська
Вінниця: ВНТУ, 2010
10*2010
Estimation of the noise immunity of immitance logic elements
LB Lishchinskaya
Journal of communications technology and electronics 58 (11), 1096-1101, 2013
82013
Експериментальний метод визначення параметрів одноперехідного транзистора
ЛБ Ліщинська, АГ Шведюк, МА Філинюк
ВНТУ, 2008
82008
Iнформацiйнi пристрої на основi багатопараметричних узагальнених перетворювачiв iмiтансу: монографiя.
ЛБ Лiщинська
72013
Критериальная оценка эффективности токовых конвейеров
НА Филинюк, АА Лазарев, ЛБ Лищинская, ВП Стахов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (8 (64)), 2013
72013
Оцінка основних параметрів імітансних логічних елементів
ЛБ Ліщинська
ВНТУ, 2012
72012
Визначення, класифікація і параметри багатопараметричних узагальнених перетворювачів іммітансу
ЛБ Ліщинська
ВНТУ, 2010
72010
Оцiнка основних параметрiв iмiтансних логiчних елементiв
ЛБ Лiщинська
Iнформацiйнi технологiї та комп’ютерна iнженерiя., 45, 2011
62011
Аналіз кошторису доходів та видатків бюджетної установи
ЛБ Ліщинська, ГО Мягкова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
62010
Активні УВЧ і НВЧ фільтри: монографія
МА Філинюк, ЛБ Ліщинська
Надійшла до редакції 2, 2010
62010
Узагальненi перетворювачi iммiтансу на основi iнжекцiйно-пролiтної транзисторної структури iз загальним витоком
ЛБ Лiщинська, НВ Булига, АГ Шведюк, МА Фiлинюк
Науковi працi Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету., 2008
62008
ОБОБЩЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИММИТАНСА НА ОСНОВЕ ИНЖЕКЦИОННО-ПРОЛЕТНОЙ ТРАНЗИСТОРНОЙ СТРУКТУРЫ С ОБЩИМ ИСТОКОМ
ЛБ Лищинская, ИВ Булыга, АГ Шведюк, НА Филинюк
Научные труды Винницкого национального технического университета, 15-15, 2008
62008
Моноиммитансные логические RLC-элементы
НА Филинюк, ЛБ Лищинская, ЕВ Войцеховская, ВП Стахов, ...
Вісник Хмельницького національного університету.№ 3: 117-122., 2015
52015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20