Щерба Наталія Сергіївна
Щерба Наталія Сергіївна
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк, СВ Лісова, ММ Осадчий, ОВ Вознюк, НГ Сидорчук, ...
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
232009
Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції
НС Щерба
Житомирський державний університет, 337, 2009
152009
Застосування методу контент-аналізу до визначення поняття" стратегічна компетенція"
НС Щерба
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 166-169, 2006
82006
Проблеми підготовки вчителя іноземної мови середнього спеціалізованого закладу освіти до формування в учнів стратегічної компетенції
НС Щерба
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 219-222, 2007
22007
Зміст підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання веб-квестів у професійно-педагогічній діяльності
НС Щерба
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 84-88, 2013
12013
Афективні стратегії та прийоми в підготовці майбутнього вчителя іноземної мови
НС Щерба
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 67-70, 2010
12010
Стратегічна компетенція у підготовці майбутнього вчителя (на матеріалі англійської мови)
НС Щерба
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2009
12009
Наукові підходи до побудови моделі іншомовної стратегічної компетенції учня загальноосвітньої школи
НС Щерба
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 211-214, 2008
12008
Предметно-педагогічний зміст стратегічної компетенції у контексті вищої іншомовної педагогічної освіти
НС Щерба
Матеріали V Міжвузівської конференції молодих учених, 236-237, 2007
12007
Підготовка вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції як засобу адаптації у глобалізованому суспільстві
НС Щерба
Нові технології навчання. Збірник наукових праць. Шляхи розвитку духовності …, 2007
12007
Освіта старшокласників із інвалідністю: досвід скандинавських країн
Н Щерба
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Тлумачення положень інклюзивного навчання дітей з інвалідністю у вітчизняній і міжнародній освітньо-нормативній документації
Н Щерба
Матеріали оnline конференції "Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та …, 2018
2018
Інклюзивне навчання іноземної мови старшокласників з порушеннями функцій опорно-рухового апарату: особливі освітні потреби та адаптаційні заходи
Н Щерба
Journal "ScienceRise: Pedagogical Education", 20-24, 2018
2018
Сучасні підходи до навчання писемного мовлення учнів із дитячим церебральним паралічем
Н Щерба
Формування компетентності "Hавчання впродовж життя» як ключової вимоги …, 2018
2018
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Н Щерба
Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] Міжнародної науково-практичної …, 2017
2017
Значення поняття "практикоорієнтоване навчання в контексті іншомовної освіти дітей з особливими потребами
Н Щерба
Матеріали V Наукової конференції "Фундаментальні та прикладні дослідження у …, 2017
2017
Використання віртуальних навчальних середовищ Edmodo та Easygenerator у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови
НС Щерба
Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і …, 2017
2017
Сутність практикоорієнтованого навчання іноземної мови старшокласників з особливими потребами
Н Щерба
Нові технології навчання: наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій …, 2016
2016
Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів до реалізації практичної мети навчання іноземної мови
НС Щерба
МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та …, 2016
2016
Специфіка використання веб-квестів переконуючого типу у розвитку іншомовного діалогічного мовлення учнів
НС Щерба
“Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20