Тетяна Подковенко
Тетяна Подковенко
к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, ТНЕУ, юридичний факультет
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Медіація як один з альтернативних способів розв'язання юридичних конфліктів
ТО Подковенко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
252009
Становлення системи законодавства України в 1917–1920 роках (Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР)
ТО Подковенко
Автореферат... канд. юрид. наук, 2004
212004
Система законодавства України: стан та шляхи вдосконалення
Т Подковенко
Підприємство, господарство і право, 40-44, 2005
82005
Принципи юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аспект
ТО Подковенко, ЛВ Павелко
Молодий вчений, 830-833, 2015
62015
Український вимір демократії та становления громадянського суспільства
ТО Подковенко
Часопис Київського університету права, 2009
62009
Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи
ТО Подковенко
Актуальні проблеми правознавства, 26-31, 2016
52016
Нормативно-правове забезпечення медіації в Україні: проблеми та перспективи
В Цимбалюк
Юридичний вісник, 152-156, 2014
52014
Філософія права в системі юридичної освіти
ТО Подковенко
Часопис Київського університету права, 2010
52010
Право на життя як найвища цінність
ТО Подковенко, СЮ Бобер
Порівняльно-аналітичне право, 34-38, 2016
42016
Стандарти справедливого суду відповідно до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
ТО Подковенко
Право і суспільство, 30-35, 2016
42016
Антропологічний підхід до права як основа юридичної науки
ТО Подковенко
Право і суспільство, 32-38, 2015
42015
Принцип антропоцентризму в контексті сучасного праворозуміння
ТО Подковенко
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 21-25, 2012
42012
Роль юридичної антропології у сучасному праворозумінні
ТО Подковенко
Форум права, 782-787, 2012
42012
Інститут медіації у механізмі вирішення правових спорів: основні ідеї та принципи
Т Подковенко, Н Фігун
Актуальні проблеми правознавства, 36-40, 2017
32017
Проблеми праворозуміння в основних школах права
Т Подковенко, НІ Фігун
Порівняльно-аналітичне право, 261-264, 2016
32016
Права національних меншин і громадян УНР за часів Української Центральної Ради
ТО Подковенко
Університетські наукові записки, 35-40, 2006
32006
Ціннісні аспекти права в контексті сучасного праворозуміння
Т Подковенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право …, 0
3
Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру суспільства
Т Подковенко
Актуальні проблеми правознавства 1 (1), 11-16, 2019
22019
Медіація: міжнародно-правові стандарти
Т Подковенко
Актуальні проблеми правознавства, 47-54, 2018
22018
Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування у Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні
ІО Святокум
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20