Тетяна Подковенко
Тетяна Подковенко
к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, ТНЕУ, юридичний факультет
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Медіація як один з альтернативних способів розв'язання юридичних конфліктів
ТО Подковенко
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
222009
Становлення системи законодавства України в 1917–1920 роках (Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР)
ТО Подковенко
Автореферат... канд. юрид. наук, 2004
222004
Система законодавства України: стан та шляхи вдосконалення
ТО Подковенко
82005
Український вимір демократії та становлення громадського суспільства
ТО Подковенко
Часопис Київського університету права, 2009
62009
Філософія права в системі юридичної освіти
ТО Подковенко
Часопис Київського університету права, 2010
52010
Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи
ТО Подковенко
Актуальні проблеми правознавства, 26-31, 2016
42016
Принципи юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аспект
ТО Подковенко, ЛВ Павелко
Молодий вчений., 2015
42015
Антропологічний підхід до права як основа юридичної науки
ТО Подковенко
Право і суспільство, 32-38, 2015
42015
Принцип антропоцентризму в контексті сучасного праворозуміння
ТО Подковенко
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 21-25, 2012
42012
Роль юридичної антропології у сучасному праворозумінні
ТО Подковенко
Форум права, 2012
42012
Нормативно-правове забезпечення медіації в Україні: проблеми та перспективи
В Цимбалюк
Юридичний вісник, 152-156, 2014
32014
Стандарти справедливого суду відповідно до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
ТО Подковенко
Право і суспільство, 30-35, 2016
22016
Ціннісні аспекти права в контексті сучасного праворозуміння
ТО Подковенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
22013
Права національних меншин і громадян УНР за часів Української Центральної Ради
ТО Подковенко
Університетські наукові записки, 35-40, 2006
22006
Медіація як один з альтернативних способів вирішення спорів та її вплив на правову культуру суспільства
Т Подковенко
Актуальні проблеми правознавства 1 (1), 11-16, 2019
12019
Альтернативні способи вирішення спорів: розвиток концепції
Т Подковенко
Актуальні проблеми правознавства, 36-41, 2018
12018
Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфліктів: генеза та інституційні засади
Т Подковенко
Актуальні проблеми правознавства, 17-22, 2017
12017
Право на життя–як найвища цінність
ТО Подковенко, СЮ Бобер
Порівняльно-аналітичне право, 2016
12016
Проблеми праворозуміння в основних школах права
ТО Подковенко
Порівняльно-аналітичне право, 2016
12016
Індивід, суспільство і держава: грані співвідношення у концепції Томаса Гоббса
ТО Подковенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20