Подписаться
Volodymyr Zagoriy (Загорій Володимир Антонович)
Volodymyr Zagoriy (Загорій Володимир Антонович)
Shupyk National Medical Academy Of Postgraduate Education
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил GMP на фармацевтичному підприємстві
ВА Загорій
ПЛ Шупика, 2002
162002
Лікарська взаємодія та безпека ліків
ЛЛ Давтян, РС Коритнюк, ЮВ Вороненко, ГМ Войтенко, ВА Загорій
К.: ЧП «Блудчий МІ», 2011
112011
Фармацевтична галузь України–фундамент вітчизняної охорони здоров’я
ВА Загорій
Український медичний часопис, 37, 2003
112003
Виробництво якісних, безпеч-них та ефективних лікарських засобів – вже не перевага в конкурентній роботі, а наш першочерговий обов’язок.
ГВЗ Загорій В. А.
Фармацевтичний кур’єр, С.28-33., 2012
72012
Мазі фармацевтичної фірми “Дарниця”: комплексний підхід у лікуванні гнійно-інфекційних ран
В Загорій, Ю Добровольський, Л Валітова
Ваше здоров’я, 460, 1999
61999
Абетковий довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 3: Фармація
ВА Загорій, МС Пономаренко, ТМ Краснянська
К.: Вид-во «Такі справи, 2007
52007
Науково-теоретичні обґрунтування та практичні заходи щодо підвищення ефективності використання кадрового потенціалу фармацевтичних підприємств: метод. рек.
ВА Загорій
К, 2006
52006
Основні питання стратегії розвитку фармацевтичного виробництва
МС Пономаренко, ВА Загорій, ВВ Огородник, МЛ Сятиня, АА Бабський, ...
Вісник фармації, 4-7, 2002
52002
Методологические подходы к управлению рисками для качества в аптечных учреждениях
ВВ Трохимчук, СГ Убогов, ВА Загорий
Рецепт 21 (6), 872-882, 2018
22018
Прийом лікарських засобів в залежності від біоритмів
РС Коритнюк, ЛЛ Давтян, ЛІ Вишневська, НІ Гудзь, ГВ Загорій, ...
22017
Теоретико-експериментальне обґрунтування вибору допоміжних речовин для супозиторії
ЗВ Малецька, ЛЛ Давтян
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 458-464, 2017
12017
Науково-практичне обгрунту-вання кваліфікаційної характе-ристики для нововведення посади провізора-консультанта сімейної фармації (Повідомлення І)
МСПААБГВЗ інш.
Військова медицина Укра-їни 11 (№ 1.), С.119, 2011
1*2011
ВПЛИВ ТИВОРТИНУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГАЗООБМІНУ ПРИ ГОСТРИХ БРОНХІТАХ
ОГ Тимченко, ОО Макарчук, ВЄ Буцька, ІВ Коханов, ВА Загорій, ...
Українські медичні вісті, 73-74, 2022
2022
ПОРІВНЯННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ДІЇ МЕТАБОЛІТОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СТРЕСАХ
ВЄ Буцька, ОГ Тимченко, ОВ Кузнєцова, ОО Макарчук, ІВ Коханов, ...
Українські медичні вісті, 15-16, 2022
2022
Методические и прикладные аспекты управления рисками для качествав аптечных учреждениях
СГ Убогов, ВВ Трохимчук, ВА Загорий
Рецепт 22 (1), 136-146, 2019
2019
Процесна модель інтегрованої системи управління аптечного закладу та фармацевтичної служби лікувально-профілактичного закладу
ВВ Трохимчук, СГ Убогов, ВА Загорій, ВС Гульпа
Укрмедпатентінформ, 2019
2019
Обґрунтування рівнів відповідальності і повноважень аптечних та лікарняних працівників в межах фармацевтичної інтегрованої системи управління
ВВ Трохимчук, СГ Убогов, ВА Загорій, ВС Гульпа
Укрмедпатентінформ, 2019
2019
Process model of the pharmaceutical integrated management systems
СГ Убогов, ВВ Трохимчук, ВІ Тодорова, ВА Загорій
Naukowy wydawnictwa ALUNA (Warsaw, Poland)(Scopus), 2019
2019
Підходи до документування, оцінки та поліпшення процесів інтегрованої системи управління аптечного закладу та фармацевтичної служби лікувально-профілактичного закладу
ВВ Трохимчук, СГ Убогов, ВА Загорій, ВС Гульпа
Укрмедпатентінформ, 2019
2019
Управління ризиками для якості в аптечних закладах
ВВ Трохимчук, НЯ Гудзь, СГ Убогов, ВА Загорій
К.: ТОВ" Ратибор", 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20