Подписаться
Volodymyr Zagoriy (Загорій Володимир Антонович)
Volodymyr Zagoriy (Загорій Володимир Антонович)
Shupyk National Medical Academy Of Postgraduate Education
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил GMP на фармацевтичному підприємстві
ВА Загорій
ПЛ Шупика, 2002
162002
Фармацевтична галузь України–фундамент вітчизняної охорони здоров’я
ВА Загорій
Український медичний часопис, 37, 2003
112003
Лікарська взаємодія та безпека ліків
ЛЛ Давтян, РС Коритнюк, ЮВ Вороненко, ГМ Войтенко, ВА Загорій
К.: ЧП «Блудчий МІ», 2011
82011
Виробництво якісних, безпеч-них та ефективних лікарських засобів – вже не перевага в конкурентній роботі, а наш першочерговий обов’язок.
ГВЗ Загорій В. А.
Фармацевтичний кур’єр, С.28-33., 2012
72012
Мазі фармацевтичної фірми “Дарниця”: комплексний підхід у лікуванні гнійно-інфекційних ран
В Загорій, Ю Добровольський, Л Валітова
Ваше здоров’я, 460, 1999
61999
Абетковий довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 3: Фармація
ВА Загорій, МС Пономаренко, ТМ Краснянська
К.: Вид-во «Такі справи, 2007
52007
Науково-теоретичні обґрунтування та практичні заходи щодо підвищення ефективності використання кадрового потенціалу фармацевтичних підприємств: метод. рек.
ВА Загорій
К, 2006
52006
Основні питання стратегії розвитку фармацевтичного виробництва
МС Пономаренко, ВА Загорій, ВВ Огородник
Вісник фармації, 4-7, 2002
42002
Методологические подходы к управлению рисками для качества в аптечных учреждениях
ВВ Трохимчук, СГ Убогов, ВА Загорий
Рецепт, 872-882, 2018
22018
Прийом лікарських засобів в залежності від біоритмів
РС Коритнюк, ЛЛ Давтян, ЛІ Вишневська, НІ Гудзь, ВА Загорій
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 68-79, 2017
22017
Науково-практичне обгрунту-вання кваліфікаційної характе-ристики для нововведення посади провізора-консультанта сімейної фармації (Повідомлення І)
МСПААБГВЗ інш.
Військова медицина Укра-їни 11 (№ 1.), С.119, 2011
1*2011
Методические и прикладные аспекты управления рисками для качествав аптечных учреждениях
СГ Убогов, ВВ Трохимчук, ВА Загорий
Рецепт, 136-146, 2019
2019
Процесна модель інтегрованої системи управління аптечного закладу та фармацевтичної служби лікувально-профілактичного закладу
ВВ Трохимчук, СГ Убогов, ВА Загорій, ВС Гульпа
Укрмедпатентінформ, 2019
2019
Обґрунтування рівнів відповідальності і повноважень аптечних та лікарняних працівників в межах фармацевтичної інтегрованої системи управління
ВВ Трохимчук, СГ Убогов, ВА Загорій, ВС Гульпа
Укрмедпатентінформ, 2019
2019
Process model of the pharmaceutical integrated management systems
СГ Убогов, ВВ Трохимчук, ВІ Тодорова, ВА Загорій
Naukowy wydawnictwa ALUNA (Warsaw, Poland)(Scopus), 2019
2019
Підходи до документування, оцінки та поліпшення процесів інтегрованої системи управління аптечного закладу та фармацевтичної служби лікувально-профілактичного закладу
ВВ Трохимчук, СГ Убогов, ВА Загорій, ВС Гульпа
Укрмедпатентінформ, 2019
2019
Управління ризиками для якості в аптечних закладах
ВВ Трохимчук, НЯ Гудзь, СГ Убогов, ВА Загорій
К.: ТОВ" Ратибор", 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ У КАНАДІ
О Волосовець, Ю Вороненко, Н Гавриліна, В Георгіянц, І Денисов, ...
Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Інституту педагогічної освіти і …, 2018
2018
Теоретико-експериментальне обґрунтування вибору допоміжних речовин для супозиторії
ЗВ Малецька, ЛЛ Давтян
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 458-464, 2017
2017
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ …
Ю Вороненко, В Георгіянц, В Загорій, Л Кайдалова, В Москаленко, ...
ВІСНИК, 163, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20