Подписаться
Щетініна Людмила Валеріївна
Щетініна Людмила Валеріївна
к.е.н., доцент ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьтмана"; Інститут демографії та соціальних досліджень
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
4662003
Економіка праці та соціально-трудові відносини
А Колот, О Грішнова, О Герасименко
Україна: аспекти праці, 49-49, 2010
1102010
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2009
36*2009
Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан і реалізація їх прав в Україні
ІА Войналович, МО Кримова, ЛВ Щетініна
Київ: Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, 2014
342014
Соціалізація відносин у сфері праці вконтексті стійкого розвитку
ЩЛВ Колот А.М., Грішнова О.А., Герасименко О.О.
К:КНЕУ, 2010
33*2010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
322017
Негрошова мотивація персоналу як спосіб підвищення ефективності його роботи
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, ІС Лобунець
Проблемы экономики, 268-275, 2018
23*2018
Сутність крос-культурної компетентності: від теорії до практики
ЛВ Щетініна, ЛВ Щетинина, СГ Рудакова, СГ Рудакова, ОВ Кравець
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2017
202017
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
172015
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
172015
Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях
Н Данилевич, С Рудакова, ЛВ Щетініна, Я Касяненко
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2020
162020
Мобінг: сутність та інституційні засади захисту працівників
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, КО Дробинська
Проблемы экономики, 315-320, 2018
132018
Дистанційна зайнятість: сучасні тренди в організації та оплаті праці
ОО Герасименко, ЛВ Щетініна, СГ Рудакова
Бизнес Информ, 233-239, 2017
132017
Основні проблеми формування середнього класу в Україні
ЩЛВ Васильченко В.С.
Україна: аспекти праці, С. 31-35, 2006
132006
Dіgital HR–майбутнє кадрового адміністрування
СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, НС Данилевич, ...
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020
112020
Емоційний інтелект в управлінні персоналом: підходи до розуміння та його розвиток
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, АІ Заєць
Бизнес Информ, 385-393, 2019
102019
Особливості розвитку корпоративної культури в умовах віддаленого режиму роботи
ЛВ Щетініна, КО Павлова, СГ Рудакова
Проблеми економіки, 175-180, 2015
92015
Факторний аналіз продуктивності праці [Електронний ресурс]
РСГ Щетініна Л.В.
Економіка: реалії часу, 2013
9*2013
Впровадження гнучких форм зайнятості на підприємствах України [Електронний ресурс]
ЩЛВ Рудакова С.Г., Данилевич Н.С.
Ефективна економіка, 2013
82013
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)
АМ Колот, АМ Колот, ГТ Куліков, ОМ Поплавська, ОН Поплавская, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
82008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20