Щетініна Людмила Валеріївна
Щетініна Людмила Валеріївна
к.е.н., доцент ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьтмана"; Інститут демографії та соціальних досліджень
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
3952003
Економіка праці та соціально-трудові відносини
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
752009
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2009
322009
Соціалізація відносин у сфері праці вконтексті стійкого розвитку
ЩЛВ Колот А.М., Грішнова О.А., Герасименко О.О.
К:КНЕУ, 2010
25*2010
Вимушені переселенці: зарубіжний досвід, стан та реалізація їх прав в Україні
ІА Войналович, МО Кримова, ЛВ Щетініна
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
202014
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
192017
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
142015
Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС)
АМ Колот, АМ Колот, ГТ Куліков, ОМ Поплавська, ОН Поплавская, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
132008
Основні проблеми формування середнього класу в Україні
ЩЛВ Васильченко В.С.
Україна: аспекти праці, С. 31-35, 2006
122006
Сутність крос-культурної компетентності: від теорії до практики
ЛВ Щетініна, ЛВ Щетинина, СГ Рудакова, СГ Рудакова, ОВ Кравець
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2017
72017
Теоретико-методологічні основи оцінювання ефективності діяльності державної служби зайнятості
ЩЛВ Петюх В.М.
Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил, С.101-105, 2002
62002
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
52015
Факторний аналіз продуктивності праці [Електронний ресурс]
РСГ Щетініна Л.В.
Економіка: реалії часу, 2013
4*2013
Ефективність діяльності центрів зайнятості: інституційний аспект
ЛВ Щетініна
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. На …, 2004
42004
Інституційне забезпечення державної політики у сфері зайнятості: напрями удосконалення
ВП Антонюк, ЛВ Щетініна
Экономический вестник Донбасса, 2018
32018
Дистанційна зайнятість: сучасні тренди в організації та оплаті праці
ОО Герасименко, ЛВ Щетініна, СГ Рудакова
Бизнес Информ, 2017
32017
Теоретико-методологічні основи визначення поняття «компетенція»
ЛВ Щетініна, ЛВ Щетинина
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
32010
Економіка праці та соціально-трудові відносини
А Колот, О Грішнова, О Герасименко
Україна: аспекти праці, 49-49, 2010
32010
Емоційний інтелект в управлінні персоналом: підходи до розуміння та його розвиток
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, АІ Заєць
Бизнес Информ, 2019
22019
Мобінг: сутність та інституційні засади захисту працівників
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, КО Дробинська
Проблемы экономики, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20