Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
Verified email at nuos.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Університети України: приєднання до руху відкритого доступу
ТМ Костирко
Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство …, 2011
132011
Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування= The System of Library Information Resources of …
ТМ Костирко, TM Kostyrko
112008
Концепти моделювання регіональної системи бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів
ТМ Костирко
Вісник Книжкової палати, 17-19, 2008
72008
Бібліотечна іміджелогія як професійна інновація
Т Костирко
Библиотека, 11-13, 2011
62011
Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації
ТМ Костирко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство …, 2016
42016
МОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА
ОВ Костирко., Т.М ., Бєлодєд
Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство 20 …, 2015
42015
Формування ресурсної бази інформаційного забезпечення освіти в умовах регіону
ТМ Костирко
Вісник Книжкової палати, 25-27, 2008
42008
Використання хмарних технологій у діяльності бібліотек ВНЗ: досвід наукової бібліотеки НУК ім. Адмірала Макарова
АА Лукашина
22015
Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету
ТМ Костирко, ІВ Бондар
Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство …, 2014
22014
Підсумки міжвузівського соціологічного дослідження "Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє"
ТМ Костирко, ОВ Бєлодєд
Матеріали наук.-практ. конф. "Бібліотека та сучасні тенденції в …, 2012
22012
Шляхи розвитку книгозбірні вищого навчального закладу
ТМ Костирко
22010
Проект створення корпоративної системи вузівських бібліотек м. Миколаєва
ТМ Костирко
Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство …, 2005
22005
Роль бібліотеки УДМТУ в реалізації нових освітніх концепцій та технологій навчання
ТМ Костирко
Кораблебудування: освіта, наука, виробництво 1, 88-90, 2002
22002
Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти
ТМ Костирко, МС Жигалкіна
Бібліотечний Меркурій, 190-198, 2019
12019
Компетентності бібліотечного фахівця нового покоління у контексті розвитку маркетингових комунікацій
ТМ Костирко
Бібліотечний Меркурій 22 (2 (18)), 305-315, 2017
12017
Комунікаційні стратегії сучасної бібліотеки ВНЗ
ТМ Костирко
Вісн. ХДАК, 26-35, 2016
12016
Роль і місце НБ НУК в інформаційному забезпеченні наукових досліджень
КТД Костирко Т. М.
Інновації в системі підготовки інженерно-технологічних фахівців, 2016
12016
Професійні компетентності сучасного бібліотечного фахівця
ТМ Костирко, ТН Костырко
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2016
12016
Наукометричний аналіз дисертаційного фонду бібліотеки
ТМ Костирко
Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр, 2014
12014
Бібліотека вишу й виховання толерантності сучасної молоді
ТМ Костирко, ТН Костырко, ОВ Бєлодєд, ЕВ Белодед
ДНУЗТ, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20