Valentin A. Nehai/Валентин Анатолійович Нехай
Valentin A. Nehai/Валентин Анатолійович Нехай
Assosiate Professor, PhD, T.H. Shevchenko National University "Chernihiv Colehium"
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник
ВС Лень
К.: Центр навчальної літератури 696, 251, 2006
672006
Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства в умовах антикризового управління
ГГ Кірейцев, ВА Нехай
Облік і фінанси АПК, 2009
452009
Політика бухгалтерського обліку в бюджетних установах: зміст та структура
ВС Лень, ВА Нехай
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2014
242014
Облік і аудит. Вступ до фаху
ВС Лень
Лень ВС Облік і аудит. Вступ до фаху. Навч. посіб./ВС Лень, ВА Нехай; за ред …, 2009
232009
Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємств
ВА Нехай, ВВ Нехай
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
102017
Облiково-аналiтична система сiльськогосподарського пiдприємства в умовах антикризового управлiння
ГГ Кiрейцев, ВА Нехай
Облiк i фiнанси АПК, 84, 2009
102009
Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств
ВА Нехай
НУБіП України, 2009
92009
Профессиональное суждение бухгалтера: определение понятия и содержание
ВС Лень, ВА Нехай
Облік і фінанси, 21-30, 2016
62016
Polityka bukhhalterskoho obliku v biudzhetnykh ustanovakh: zmist ta struktura [Politics of accounting in budgetary institutions: content and structure]
VS Len, VA Nekhai
Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia …, 2014
52014
Методи економічного аналізу в антикризовому управлінні сільськогосподарськими підприємствами
ВА Нехай
Вісник ЧДТУ, 230-238, 2009
52009
Організація обліково-аналітичної системи на сільськогосподарських підприємствах
ВА Нехай
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 145-154, 2009
42009
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери
ОЮ Акименко, ВП Пантелеєв, ТВ Дусь, НВ Савчук, ЛМ Алексеєнко, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2017
32017
Оцінка: елемент методу чи метод бухгалтерського обліку
ВА Нехай
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
ВА Нехай, ВП Гаврилюк
Вісник ЧДТУ, 276-280, 2010
32010
Податкові ризики: зміст та методи зниження
ВА Нехай, КВ Гнедіна
Науковий вісник Полісся, 132-138, 2015
22015
Управлінський облік діяльності підприємств в умовах невизначеності, конфліктності та ризику
ВА Нехай
Чернігів: ЧДТУ, 2010
22010
Фінансово-економічна безпека сільськогосподарських підприємств–основа економічної безпеки держави
ВА Нехай
Проблеми і перспективи економіки та управління, 2019
12019
Accountant Professional Judgment: Definition of Concepts and Content
L Vasyl, N Valentyn
Accounting and Finance, 21-30, 2016
1*2016
Щодо категорії «податковий ризик»
ВА Нехай
«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та …, 2014
12014
Аудит підприємств, що перебувають у фінансовій кризі
Т Бобришева-Шкарлет, В Нехай
Сiверянський лiтопис, 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20