Вікторія Скиба / Skyba Viktoriia (orcid.org/0000-0003-2233-9438)
Вікторія Скиба / Skyba Viktoriia (orcid.org/0000-0003-2233-9438)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості формування рівня мінералізації південних річок України (на прикладі річки Молочна)
ВП Скиба, НМ Вознюк
Вісник Національного универсітету водного господарства та …, 2018
42018
Причини деградаційних процесів у басейні р. Молочна
В Скиба
Таврійський науковий вісник: Науковий журнал 2 (Вип. 100), 309-314, 2018
32018
Problems of soil evaluation in Zaporizhia Region in the modern assessment of land resources
AA Datcenko L., Hryshko S., Ganchuk M., Tarusova N., Chebanova Y., Scherbina ...
Агроекологічний журнал, 53-61, 2019
2*2019
Збереження різноманіття птахів у штучних лісосмугах Північно-Західного Приазов’я
ЕМ Аюбова, ЭМ Аюбова, ВП Скиба, ВП Скиба
12020
Формування екологічного стану басейну річки Молочна: автореферат дис.... канд. с. г. наук: 03.00. 16
ВП Скиба, ВП Скиба
12020
Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Молочна
ВП Скиба, ВП Скиба, НМ Вознюк
Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації», 33-43, 2018
12018
Оцінка якості поверхневих вод річки Молочна
ВП Скиба, НМ Вознюк
The development of nature sciences: problems and solutions: Conference …, 2018
12018
Формування гідроекологічного режиму річки Молочна
ВП Скиба, НМ Вознюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
12016
Природно-кліматичний фактор як регулятор гідрологічного стану водотоку (на прикладі річки Молочна)
НМ Вознюк, ВП Скиба
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 …, 2015
12015
Історичні аспекти формування сучасного екологічного стану річки Молочна
ВП Скиба, НМ Вознюк
Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і …, 2015
12015
Екологічні аспекти проведення зрошувальних меліорацій на півдні Запорізької області
ВП Скиба, НМ Вознюк
Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України …, 2015
12015
Опис до патенту на корисну модель№ 146101" Пристрій налагоджування оптичної системи люмінесцентного мікроскопа"
СІ Мовчан, СИ Мовчан, ЛМ Даценко, ЛН Даценко, ЮВ Чебанова, ...
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності", 2021
2021
Формування ризиків погіршення екологічного стану басейнів річок
НМ Вознюк, ВП Скиба, ВП Скиба
2021
Аналіз результатів соціологічних опитувань магістрантів 2021 р. що ідентифікують рівень їх ставлення до деяких аспектів впровадження студоцентрованого навчання за спеціальністю …
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ЮВ Чебанова, ММ Ганчук, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Соціологічне опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101-Екологія на предмет відповідності освітнього процесу принципам …
ВП Скиба, ВП Скиба, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Аналіз результатів анкетних опитувань студентів бакалаврату 2021 р. що визначають деякі особливості реалізації студоцентрованого навчання за спеціальністю 101–Екологія у ТДАТУ
ГО Тишковець, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
5В–вектори успішного навчання
ВП Скиба, ВП Скиба, НМ Вознюк
ТДАТУ, 2021
2021
Відповідність навчання здобувачів вищої освіти на ОПП «Екологія» принципам академічної свободи із врахуванням результатів анкетних опитувань студентів бакалаврату
ММ Ганчук, МН Ганчук, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Аналіз комфорту освітнього середовища в контексті його психологічної безпеки у ТДАТУ за результатами соціологічних опитувань магістрантів 2021 р. спеціальності 101–Екологія
ЕМ Аюбова, ЭМ Аюбова, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Деструкція агроландшафтів річкових басейнів степової зони та шляхи оптимізації їхнього агроекологічного стану
ВП Скиба, ВП Скиба
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20