Сушко Руслана Олександрівна, Sushko Ruslana
Сушко Руслана Олександрівна, Sushko Ruslana
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Змагальна діяльність висококваліфікованих гравців у баскетболі: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл. фізичної культури і спорту]
РО Сушко, ОО Мітова, ЕЮ Дорошенко
Мітова ОО, Дорошенко ЕЮ навчальний посібник–Дніпропетровськ.–2014–164 с, 2014
262014
Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації спорту [метод.реком]
ОВ Борисова, РО Сушко
Науковий світ, 2016
202016
Глобалізація в сучасному світі та її вплив на спорт вищих досягнень
Р Сушко, Е Дорошенко
Спортивний вісник Придніпров'я, 140-145, 2016
202016
Методи наукових досліджень у баскетболі
ОО Мітова, РО Сушко
Дніпропетровськ: ДДІФКіС 216, 2015
202015
Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) [монографія].
Р Сушко
Центр учбової літератури, 2017
182017
Вивчення структури техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток методом головних компонент
РО Кириченко, ЕЮ Дорошенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
162006
The competitive activity structure of highly skilled basketball players on the basis of factor analysis methods
E Doroshenko, R Sushko, V Koryahin, M Pityn, I Tkalich, O Blavt
Human Movement, 33-40, 2019
152019
Аналіз змагальної діяльності як провідний компонент професійної підготовки тренерів з баскетболу
ЕЮ Дорошенко, РО Кириченко, МО Хабарова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2005
14*2005
Тестування баскетболістів
О Мітова, Р Сушко
Дніпропетровськ.: Вид. "Інновація", 2016
122016
Psychological selection in game sports on the basketball example
R SUSHKO, N VYSOCHINA, A VOROBIOVA, E DOROSHENKO
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 1708-1714, 2019
102019
Подготовка высококвалифицированных баскетболистов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей: современное состояние проблемы и пути ее решения
Э Дорошенко, Р Сушко, Р Крейвите
Наука в олимпийском спорте, 23-38, 2015
102015
Удосконалення змагальної діяльності на основі моделювання техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболісток різного амплуа
РО Сушко
Київ: НУФВСУ, 2011
102011
Моделювання як чинник управлiння змагальною дiяльнiстю баскетболiсток високої квалiфiкацiї
РО Сушко
Теорiя i методика фiзичного виховання i спорту, 4, 2008
102008
Аналіз техніко-тактичної діяльності баскетболісток вищо кваліфікації
ЕЮ Дорошенко, РО Кириченко
Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фізичного виховання і спорту …, 2004
102004
Аналіз проблемних питань розвитку спортивних ігор з урахуванням чинників глобалізації спорту вищих досягнень
Р Сушко
Вінниця: ТОВ" Планер", 2017
92017
Аналіз ефективності змагальної діяльності висококваліфікованих баскетболістів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей
РО Сушко
Слобожанський науково-спортивний вісник, 84-89, 2015
82015
Формирование теоретической модели развития баскетбола в Украине с учетом влияния факторов глобализации спорта высших достижений
Р Сушко
Наука в олимпийском спорте, 48-55, 2017
72017
Еfficiency analysis of competitive activity of highly skilled basketball players europe-2015
R Sushko
Proceedings of the XVII International Academic Congress «History, Problems …, 2016
72016
Аналіз змагальної діяльності у баскетболі: теоретикометодичні аспекти
ЕЮ Дорошенко, РО Кириченко, МО Хабарова, ВО Цапенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
72004
PECULIARITIES FOR THE ONLINE TEACHING PROCESS ORGANISATION AS A FORM OF PHYSICAL TRAINING LESSONS
M Shapovalov, R Sushko
Slobozhanskyi herald of science and sport 9 (1), 76-87, 2021
62021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20