Олена Миколаївна Поліщук
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Приватноправові засади в кримінальному праві України: концептуальні аспекти
ОМ Поліщук, ЕН Полищук
102013
Ресурси саморозвитку особистості
ОМ Поліщук
Психологія саморозвитку особистості: збірник наукових праць [Електронний …, 2016
82016
Використання ментальних карт як засобу візуалізації у процесі викладання соціальної психології
ТА Колтунович, ОМ Поліщук
Молодий вчений 71 (7.1), 19, 2019
62019
Прокрастинація–конфлікт між важливим і приємним
ТА Колтунович, ОМ Поліщук
Молодий вчений, 211-218, 2017
52017
Мережева взаємодія та формування колективної дії: соціально-філософський аспект
О Поліщук
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія" 1 (48), 201-211, 2018
32018
Диспозитивність як принцип кримінального права
ОМ Поліщук
Форум права, 743-748, 2012
32012
Щодо питання про кримінально-правове заохочення
ОМ Поліщук
Актуальні проблеми держави і права, 106-111, 2009
32009
Механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів
ОЮ Рудченко, ОМ Поліщук
Університетські наукові записки, 93-100, 2017
22017
Формування комплексу глюкуроноксиломанану Tremella mesenterica Ritz. Fr. з вірусом тютюнової мозаїки як один із можливих механізмів антивірусної дії полісахариду
ВС Підгорський, ОГ Коваленко, ПМ Болтовець, БА Снопок, ...
Доповіді НАН України, 2013
22013
Диспозитивність та кримінально-правові відносини
ОМ Поліщук
Актуальні проблеми держави та права, 234, 2013
22013
Пошуки національної ідентичності в умовах постколоніалізму (за прозою Юрія Андруховича)
О Поліщук
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
22004
Організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення інвестицій
СП Ковальчук
Львів, 2016, 2016
12016
Діалог внутрішнього світу особистості
ЯФ Андрєєва, ОМ Поліщук
Pedagogy and Psychology, 69, 2015
12015
Інноваційні перетворення на транспорті як чинник модернізації управління транспортними потоками великих міст
ОМ Поліщук
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
12015
Організація системи паркування як основний напрям вдосконалення транспортної інфраструктури
ОМ Поліщук
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
12015
Застосування моментно-вибіркового спостереження у вирішенні проблем паркування у місті
ОМ Поліщук
Ефективна економіка, 2014
12014
Кримінальні проступки та злочини у фокусі інституту примирення
ОМ Поліщук, ЕН Полищук
12014
Диспозитивність та принципи кримінального законодавства і кримінальної політики
ОМ Поліщук, ЕН Полищук
12014
Використання методу вибіркового обстеження в цілях упорядкування системи паркування автомобілів у великих містах
ОМ Поліщук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Диспозитивні норми та види диспозитивності в кримінальному законодавстві
ОМ Поліщук
Часопис Академії адвокатури України 5 (4 (17)), 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20